Namiesto chemickej výroby ekologické produkty – nová firma prichádza do Strážskeho!

STRÁŽSKE – Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že domáci si konečne vydýchnu od nebezpečných chemických látok. Príchod ohlásil francúzsky investor s ekologickým výrobným programom. Firma Smart wood má zámer, že vybuduje fabriku na výrobu nanukových drievok a ak všetko pôjde podľa harmonogramu, tak v meste pribudne až stovka nových pracovných príležitostí.

V susedstve opakovane kritizovaného a preklínaného areálu Chemka, ktorý patrí do okresu Michalovce, ale leží na hranici prešovského a košického VÚC, kde ešte ako pozostatky výroby z bývalého režimu zostali nebezpečné skládky, sa chystá  usadiť francúzska rodinná firma Smart wood.  Podľa doterajších zverejnených informácií od primátora mesta Vladimíra Dunajčáka, už sa osobne stretol  s konateľmi spoločnosti a oni prejavili záujem o výrobu nanukových drievok. Pôjde o ekologickú výrobu bez nejakého odpadu. Všetok materiál je z bukového dreva, v novom pracovisku ho dokážu spracovať aj na palivové brikety a využijú všetku štiepku. Našťastie bukového dreva v okolí dostatok, netreba ho vyvážať, ale priamo ho v novej fabrike spracujú.

Centrála Smart wood je lokalizovaná vo Francúzsku s celkovou zodpovednosťou v oblasti predaja, výroby a vývoja. Výrobné závody pracujú v nepretržitej prevádzke v priebehu celého roka s ročnou kapacitou 15 miliárd drievok. Skupina Smart wood bola založená pod pôvodným názvom EUROSTICKS GROUP s cieľom zabezpečiť nové požiadavky trhu založené na skúsenostiach spoločnosti SIB spoločne s rozrastajúcim sa medzinárodným tímom a získanými znalosťami.
Skupina je vo vlastníctve rodinnej spoločnosti holdingového typu a skladá sa z dvoch distribučných skladov v Mexiku a v Austrálii a zo šiestich výrobných závodov v týchto krajinách: Francúzsko, Česká republika, Rumunsko, Turecko ,USA a Nemecko. 

Podľa slov primátora vlastnia pozemok a už si vybavujú potrebné povolenia.
Za samosprávu Strážskeho Vladimír Dunajčák ubezpečil, že určite urobia všetko potrebné tak, aby nový zamestnávateľ čo najskôr rozvíjal ekologickú výroba a samozrejme aj zamestnanosť.