Do škôl prichádza 9. ročník projektu Hovorme o jedle

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Tradícia tohto podujatia a každoročná angažovanosť škôl na celom Slovensku potvrdzuje, že deti možno nadchnúť aj pre takú tému, akou je vyvážená strava a význam domácich potravín v našom jedálničku.

Celoslovenský projekt Hovorme o jedle má ambiciózny cieľ: podporovať spoluprácu a aktívnu účasť škôl na vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a správnych stravovacích návykoch, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a aj zamestnanosť. SPPK spoločne s Centrom rozvoja znalostí o potravinách už deviaty rok motivujú žiakov a ich učiteľov na celom Slovensku k tvorivému vzdelávaniu o potravinách, zdravom stravovaní a aj budovaní zdravého životného štýlu.

V poradí 9. ročník projektu Hovorme o jedle odštartoval 11. októbra a potrvá do 15. októbra. Určený je pre všetky ročníky základných škôl. Okrem Svetového dňa potravín (16. október) nadväzuje aj na aktuálny Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021. Podujatie sa už od roku 2013 koná pravidelne pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktoré ho zároveň podporuje finančne a je súčasťou hodnotiacej komisie posudzujúcej súťažné príspevky.

MPRV SR oceňuje, že projekt vedie deti k zodpovednosti k sebe, k svojmu zdraviu a aj k nášmu životnému prostrediu. „Vychovávame si generáciu, ktorá by sa mala naučiť vnímať slovenský pôvod a kvalitu a určitým spôsobom v sebe budovať patriotizmus. Jej spotrebiteľské správanie totiž môže v budúcnosti prispieť k zachovaniu výroby slovenských potravín,“ uviedla Zuzana Nouzovská, generálna tajomníčka MPRV SR.

Školy, ktoré sa do 10. októbra 2021 zaregistrovali, počas celého týždňa tvorivo pracujú s vyhlásenými témami.

Ako informuje web ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, súťaž je každoročne zdrojom kreatívnych a inovatívnych nápadov na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy, ktoré môžu neskôr slúžiť ako inšpirácia pre ostatné školy. Osvedčilo sa, že interaktívna a zábavná forma vzdelávania pomáha žiakom pochopiť a uvedomiť si, ako sa správne stravovať, prečo je dôležité konzumovať domáce potraviny a akú cestu musí prejsť potravina, kým sa dostane na stôl.

Súťažiaci môžu získať 11 finančných cien v celkovej hodnote 3 630 eur, vecné ceny a aj špeciálne ovocno-zeleninové ceny od Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie Slovenska a Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR.

Do projektu sa doposiaľ zapojili stovky základných škôl z celého Slovenska. Okrem agrorezortu na ňom participujú aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Mliečny fond, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Únia hydinárov Slovenska, Slovenský cukrovarnícky spolok a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o.

Počas týždňa Hovorme o jedle sú pre žiakov a učiteľov základných škôl pripravené tieto aktivity:

  1. súťažno-vzdelávacia aktivita HOVORME O JEDLE + súťaž pre školské jedálne
  2. výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE
  3. literárna súťaž NAJLEPŠIE OVOCIE A ZELENINA RASTIE ZA ROHOM
  4. fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA

Vyhodnotenie súťaže prebehne od 23. októbra 2021 do 5. novembra 2021. Podrobné podmienky súťaže sú dostupné na web stránke www.opotravinach.sk.