Oprava priečelia obradnej siene a modernizácia skateparku budú zrealizované do konca tohto roka

VRANOV n/T – V rámci úpravy rozpočtu, o ktorej poslanci mestského zastupiteľstva rokovali na svojom septembrovom rokovaní, boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu priečelia obradnej siene a na dofinancovanie modernizácie skateparku.

Obradná sieň je jedinou reprezentačnou budovou nášho mesta, v ktorej bola v uplynulom období zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení, v samotnej sieni, v ktorej sa vykonávajú obrady, boli vymenené staré hliníkové okná za plastové. No priečelie tejto budovy stále tvoria staré hliníkové rámy so sklenenou výplňou a  hliníkové dvere, ktoré sú už v havarijnom stave. Z tohto dôvodu sme v úprave rozpočtu navrhli rekonštrukciu priečelia tejto budovy, a to osadením  elektronických dverí a modernizáciou okenných výplní,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

Ako informuje web mesta, celkovo do tejto rekonštrukcie bude preinvestovaných 27 000 eur. V tomto roku mesto Vranov nad Topľou získalo dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja na modernizáciu skateparku pri Základnej škole Juh. Z tohto dôvodu bolo v už spomínanej úprave rozpočtu schválené dofinancovanie tejto modernizácie, a to vo výške 10 000 eur.
Zároveň na oplotenie ihriska a zabezpečenie kamerového systému boli schválené finančné prostriedky, a to vo výške 8 000 eur.
Obe investičné akcie budú zrealizované do konca tohto kalendárneho roka.