Mladí v poslaneckých laviciach – popoludnie angažovanosti na Úrade PSK

PREŠOV – Účastníci Národného stretnutia mládeže P18, ktoré začína už dnes (26.7.) v Prešove, zasadnú tento piatok do poslaneckých lavíc. Na simulovanom zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktoré bude súčasťou Popoludnia angažovanosti, si budú môcť vyskúšať, aké to je rozhodovať v prospech občanov.

Mladí budú rozdelení do troch klubov – Východ, Stred a Západ. V rámci šesťbodového programu, ktorý začne od 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Úradu PSK, si zvolia podpredsedov PSK. Mladí poslanci sa budú zaoberať aj úpravou rozpočtu, či informatívnou správou o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. Zaujímavosťou je, že na zasadnutí budú používať reálne karty krajských poslancov, aby si mohli vyskúšať skutočné hlasovanie.

V časti interpelácie budú mať možnosť klásť otázky županovi kraja Milanovi Majerskému a primátorke mesta Prešov Andrei Turčanovej. Po ukončení pracovnej časti bude pre mládež pripravený kvíz Spoznaj Prešovský kraj. Desať najšikovnejších účastníkov PSK aj ocení.

 

V rámci podujatia P18 si budú môcť mladí pozrieť aj prezentáciu nového turistického produktu Svätomariánska púť, ktorá bude umiestnená počas celého trvania Národného stretnutia mládeže v Mestskej športovej hale.
Prezentáciu zameranú na rozvoj pútnického turizmu zastrešuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Národné stretnutie mládeže P18 organizuje Katolícka cirkev na Slovensku v spolupráci s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom.
Po Ružomberku (2013) a Poprade (2015) ide o tretie stretnutie tohto typu. Inšpiráciou sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II.
Podujatie potrvá do nedele 29. júla a je prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v januári 2019 v Paname.

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov
Úrad VÚC Prešov