Jedenásta okružná križovatka je v plnej prevádzke

MICHALOVCE – Okružná križovatka na uliciach Karola Kuzmányho a Štefánikovej je už dokončená. Križovatka má vonkajší priemer 31 m a stredový ostrovček 13 m. Okolo stredového ostrovčeka je prstenec šírky dva metre umožňujúci zjednodušený prejazd nadrozmerných vozidiel.
Jednopruhové vjazdy a výjazdy sú od seba oddelené zvýšenými deliacimi ostrovčekmi, ktorých súčasťou sú priechody pre chodcov a jeden priechod pre cyklistov. V rámci revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch sú zrealizované stavebné úpravy komunikácie Ul. Karola Kuzmányho v úseku od okružnej križovatky po križovatku s Ul. špitálskou, chodník od zastávky autobusu po križovatku Prof. Hlaváča a úprava medziblokových priestorov – priestor ohraničený ulicami Martina Rázusa – Prof. Hlaváča – Karola Kuzmányho.

Taktiež bol zrealizovaný priechod pre chodcov na križovatke ulíc Karola Kuzmányho – Prof. Hlaváča – Alex. Markuša a úprava komunikácie Ul. Karola Kuzmányho v úseku od Prof. Hlaváča po Ul. Masarykovu (jednosmerná).

V rámci stavby sú zrealizované nielen komunikácie a spevnené plochy, ale aj verejné osvetlenie, odvodnenie okružnej križovatky, ochrana vodovodu, ochrana plynovodu, ochrana a prekládka káblov Slovak Telekom, Ochrana a prekládka NN a VN káblov a optický kábel pre knižnicu. Stavbári dokončili odbočovací pruh i chodník smerom na Košice, osvetlenie, pridali obrubníky a osadili aj vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Abstraktná socha je vyrobená z duran zliatiny, osadená je na kamennom podstavci z tatranskej žuly. Okolie sochy zdobia kvety a zeleň. Socha pochádza z dielne akademického sochára Arpáda Račka, ktorý ju vytvoril v roku 1974. K jeho najvýznamnejším dielam patrí svetoznáma socha maratónca, ktorá je umiestnená v Košiciach.
Socha holubice pár rokov zdobila Námestie slobody. Pôvodne sa nachádzala v átriu výškovej budovy a v blízkosti okresného súdu. Kvôli stavebným prácam sa presunula na bezpečné miesto a teraz sa umiestnila tak, aby ju mohlo obdivovať čo najviac ľudí.
Stavebné práce realizovalo mesto z vlastných zdrojov, výška nákladov na realizáciu okružnej križovatky s úpravami, ktoré boli nevyhnutné predstavovala sumu 376 tisíc eur.
Okružná križovatka bude slúžiť k zrýchleniu dopravy a predovšetkým k zvýšeniu bezpečnosti vodičov a chodcov.