Ministerstvo práce predlžuje lehotu podávania žiadostí o pomoc pre materské školy

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s rezortom školstva predlžuje termín podávania žiadostí o pomoc pre materské školy do 31. decembra 2020.

S cieľom vyjsť v ústrety materským školám, ktoré nemajú elektronické certifikáty NASES a plánujú si o ne požiadať, aby mohli čerpať finančnú pomoc, predlžuje termín podávania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku až do 31. decembra 2020. Materské školy podávajú žiadosti elektronicky na miestne príslušný úrad práce. V prípade, že žiadateľ je zriaďovateľom viacerých materských škôl, predkladá žiadosť na úrad práce podľa svojho sídla.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s rezortom školstva pripravil projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ s alokáciou 86,31 mil. eur.

„Ministerstvo školstva sa na nás obrátilo s požiadavkou, či by sme vedeli sprocesovať pre materské školy rovnakú Prvú pomoc, ako sme to urobili pri iných zamestnávateľoch, resp. SZČO. Keďže od začiatku koronakrízy sa snažíme v čo najväčšej miere pomáhať ľuďom, pokračujeme v tom aj prostredníctvom tohto projektu na udržanie približne 22-tisíc pracovných miest v materských školách,“ uviedol minister Krajniak.

 

Ako informovala hovorkyňa ministra Eva Rovenská, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú žiadateľom, ktorí splnia podmienky čerpania pomoci, finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac do výšky 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok sa vypláca za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020.
Podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti zamestnanci nie sú vo výpovednej dobe.

Ilustračné foto: Shutterstock

Bližšie informácie o projekte a pomôcku k vyplneniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku žiadatelia nájdu na www.pomahameludom.sk , pričom o príspevok bude možné požiadať výlučne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk . Materské školy, respektíve ich zriaďovatelia, budú žiadať jednou žiadosťou za celé oprávnené obdobie, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku.