Kontrola „cestovateľov“, povinné rúška

HUMENNÉ – Nábehová krivka na Slovensku znamená aj to, že evidujeme druhú vlnu pandémie koronavírusu. Problematický môže byť podľa epidemiológov začiatok školského roka. Z dôvodu preverenia všetkých potrebných opatrení a ich bezproblémovej aplikácie v mestskom úrade i príspevkových organizáciách sa konalo v stredu (2.9.) pracovné stretnutie k opatreniam COVID-19.

Od 1. septembra 2020 platia nové protiepidemio­logické opatrenia. Týkajú sa vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ, samostatne ovplyvňujú školské zariadenia, v rámci Mestského kultúrneho strediska sú to najmä kultúrne podujatia, pod sprísneným dohľadom sú aj športoviská.

Zamestnanec v prípade návratu zo zahraničia je povinný oznámiť krajinu i dátum príchodu. Od 1.9.2020 sú rizikové krajiny aj: Belgicko, Francúzsko, Chorvátsko, Holandsko, Malta a Španielsko.
Ak prichádzate z rizikovej krajiny, musíte vyplniť formulár, hlásiť sa v úradoch verejného zdravotníctva, zostať v domácej izolácii a absolvovať test na COVID-19. V interiéri je povinnosť pre zamestnanca i verejnosť nosiť rúško.
Za kľúčové sa považuje najmä dodržiavanie hygienickej zásady ROR, teda rúško – odstup – ruky.

Ako informoval Marián Škuba na webe mesta, v školských zariadeniach je nosenie rúška povinné od 2.9. do 14.9.2020 pre žiakov II. stupňa základných škôl (ZŠ) a študentov stredných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre žiakov na I. stupni ZŠ a deti v predškolských zariadeniach je rúško nepovinné v triedach.
Na poradách s riaditeľmi ZŠ a MŠ bol prebraný aj tzv. „semafor“ – zelená, oranžová a červená fáza.

 

Mestská polícia avizovala, že monitoruje príchod obyvateľov zo zahraničia.
Rómski občania nahlasujú svoj návrat zo zahraničia terénnym sociálnym pracovníkom lokality Podskalka. Mestský úrad uvedené informácie zasiela vždy v pondelok na Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca pre rómske komunity. Mestská polícia má zároveň v aktuálnom období mandát kontroly, ale aj udelenia sankcií. Kontroluje dodržiavanie opatrení najmä na podujatiach v exteriéri.

V mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) Humenné sa zameriavajú predovšetkým na hygienické opatrenia pri podujatiach v kinosále i amfiteátri. Problémové je najmä dodržiavanie používania rúšok počas kultúrneho predstavenia (napr. kino, amfiteáter). Mestská polícia bude súčinná pre MsKS Humenné pri organizácii Dni mesta Humenné (12. a 13.9., program na amfiteátri).

Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) avizovala, že kúpaliská nie sú obmedzené, sauna je v prevádzke, avšak kapacitne je sa môže využiť na 50%. Ochladzovací bazén sa denne vypúšťa. Od zavedenia povinnosti hlásenia obyvateľov na Regionálny úrad verejného zdravotníctva bolo v Humennom evidovaných 33 prichádzajúcich „cestovateľov“.