Ministerstvo kultúry spúšťa jedinečnú výzvu, na akú regióny čakali roky. 15 miliónov pre regionálne kultúrne inštitúcie

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Obce a samosprávy po celom Slovensku môžu od dnešného dňa žiadať ministerstvo kultúry o dotáciu až do výšky 200 000 eur na modernizáciu svojich kultúrnych domov, mestských divadiel, ale aj múzeí, galérií, knižníc, hvezdární alebo planetárií.

Špeciálne dotácie ministerstva kultúry zamerané na samosprávy sú určené najmä na technické vybavenie, ale aj menšie stavebné úpravy, ktoré zvýšia štandard a znížia náklady na prevádzku.

“Obce po celom Slovensku si tak konečne budú môcť dovoliť kúpiť napríklad nové ozvučenie, osvetlenie, či komplet javiskovú techniku v kultúrnych domoch. Mestá, či kraje môžu radikálne zmodernizovať svoje divadlá, múzeá či ďalšie inštitúcie,” vysvetlila ministerka kultúry Natália Milanová.

Ako dodala, tak napriek silným slovám, aké sú regióny dôležité, počas predchádzajúcich vlád žiadna systémová podpora kultúry mimo Bratislavy prakticky neexistovala. “Sme iní, sme priekopníkmi.  Určite významne pomôžeme zlepšiť podmienky pre rozvoj kultúry práve v regiónoch, kde ľudia žijú,” doplnila ministerka Milanová.

Ministerstvo pomôže so žiadosťami o eurofondy

Iný prístup k dotáciám má byť podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej zrejmý aj z pripravovanej pomoci samosprávam ešte pred podaním žiadostí o príspevok z eurofondov.

Rezort kultúry totiž v úzkej spolupráci so združením samosprávnych krajov SK8 už v najbližšom čase plánuje informačné stretnutia so starostami resp. zástupcami obcí, kde im podrobne vysvetlia technické detaily a podmienky výzvy.

Predsedom združenia krajov SK8, ktoré bude pomáhať pri koordinácii, je trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý takúto iniciatívu víta.

“Oceňujem za SK8 pomoc a aj priamy vklad ministerky Milanovej pre zriaďovanú kultúru, a to, že regionálne kultúrne inštitúcie v každom kraji môžu zažiadať o finančné prostriedky na svoju obnovu. Inštitúcie zriaďované krajmi sú pilierom kultúrneho života v regióne. Som veľmi rád, že sa týmto myslí aj na pomoc kultúre v jej najširšom zmysle slova,” konštatoval na tlačovej konferencii predseda SK8 Jozef Viskupič.

Zástupcovia regiónov: “Konečne! Roky sme na to čakali”

S ministerkou kultúry Natáliou Milanovou a predsedom TTSK Jozefom Viskupičom vystúpili aj predseda Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska Alfonz Kobielsky a zástupkyňa Jókaiho divadla v Komárne Eszter Juhászová . Obaja kultúrnu eurofondovú výzvu pre samosprávy vítajú.

“V našej asociácii je združených niekoľko desiatok mestských  kultúrnych domov. Pri nich je obrovský investičný dlh a som nesmierne rád, že sa po rokoch konečne začal riešiť. Kultúrne inštitúcie zažívajú aj vďaka covidu ťažké časy a chcel by som oceniť ministerstvo, že túto tému s nami konzultovalo  a spustilo výzvu,” uviedol Alfonz Kobielsky.

Ako konštatovala Eszter Juhászová  z Jókaiho divadla v Komárne, takáto dotácia bude pre nich, ale aj ostatné podobné inštitúcie významnou pomocou obzvlášť po strate divákov v dôsledku pandémie.

“Ako regionálne menšinové divadlo potrebujeme nemalé investície na to, aby sme sa mohli venovať tvorbe a predstaveniam. V divadle budeme potrebovať vymeniť javiskovú techniku a cez túto výzvu sa nám to, dúfam podarí,” povedala na tlačovej konferencii Eszter Juhászová.

15 miliónov a ešte viac

“Jednou z priorít vedenia Ministerstva kultúry SR je od začiatku zjednodušenie podmienok, ktoré je nutné splniť pre poskytnutie všetkých dotácií a nenávratných finančných príspevkov. To sa rezortu úspešne podarilo aj v prípade tejto novej výzvy,” povedala štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.

„Naším cieľom je, aby čo najviac samospráv pripravilo dobré a zmysluplné projekty. Máme predbežnú dohodu, že v prípade vysokého záujmu a kvality projektov bude pravdepodobne možné navýšiť celkovú sumu, ktorá je aktuálne vo výške 15 miliónov eur,“ dodala ministerka Milanová s tým, že ide o relatívne malé projekty, ktoré sa dajú rýchlo realizovať, takže nebude problém s uzávierkou čerpania fondu REACT-EÚ 31.decembra 2023.

Ministerstvo kultúry realizuje dotácie pre regionálne kultúrne inštitúcie ako sprostredkovateľský orgán v rámci  eurofondov – konkrétne prioritnej osi č. 7. (REACT-EÚ), kde je riadiacim orgánom  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kto môže žiadať o dotáciu?

Obce nad 1000 obyvateľov (k 31.12.2019), mestá, mestské časti Bratislavy a Košíc, samosprávne kraje, ktoré prevádzkujú kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkujú kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity.

Oprávnené kultúrne inštitúcie, ktoré môžu čerpať dotáciu

Kultúrne zariadenia, galérie, múzeá, divadlá, knižnice, hvezdárne alebo planetáriá.

Limity nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt

Minimálna výška NFP:

A. 30 tisíc eur v prípade knižníc, hvezdární alebo planetárií

B. 50 tisíc eur pre kultúrne zariadenia, galérie, múzeá alebo divadlá

Maximálna výška NFP pre všetky typy inštitúcií je 200 000 eur.

Povinné spolufinancovanie

Päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Obmedzenie počtu žiadostí

Oprávnený žiadateľ môže podať viacero projektov, ale za každú kultúrnu inštitúciu samostatne. Každý projekt môže zahŕňať iba jednu kultúrnu inštitúciu.

Uzávierka žiadostí o dotáciu

Štvrtok 11. novembra 2021

Viac informácií a kompletné znenie výzvy s prílohami je zverejnené TU.