Budova Zlatého býka bude opäť centrom kultúrneho a spoločenského diania

MICHALOVCE – V budove Zlatého býka na Námestí osloboditeľov čoskoro otvoria novú galériu a turistické informačné centrum. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 24. septembra a bude spojené s tlačovou konferenciou a vernisážou výstavy Zemplín bez hraníc  .

Mesto Michalovce spolu s ukrajinským mestom Užhorod a maďarským mestom Sátoraljaújhely realizuje projekt Through Art we Ruin Borders – Umením búrame hranice. Výška finančných prostriedkov z Európskej únie je vyše 998 tisíc eur, pričom celkové náklady projektu predstavujú maximálne 1 297 000 eur.

Projekt tvoria tri hlavné časti. V rámci prvej sa realizovala komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Zlatý býk. Budovu, ktorá do nedávnej minulosti slúžila na rôzne komerčné účely, premenili na novú mestskú galériu a turistické informačné centrum. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vytvorenie depozitu, vybavenie a zariadenie priestorov, inštalovanie kamerového a galerijného systému, nábytku, ozvučenia, prezentačného systému a potrebného IKT vybavenia. Budova bola zabezpečená monitorovacím zariadením, kamerovými systémami s pripojením na mestskú políciu v rámci preventívnych opatrení narušenia či poškodenia objektu.

Druhá fáza projektu spočíva v organizovaní cezhraničných podujatí v oblasti umenia a kultúry, ako sú maliarske a sochárske sympóziá, tvorivé dielne či výstavy.
Z dôvodu pandemickej situácie samospráva zakúpila aj 3D kameru pre možnosť implementácie virtuálnych prehliadok. Súčasťou projektu je tiež zabezpečenie inovatívnych informačných kanálov a produktov cestovného ruchu. Bola vytvorená smart mobilná aplikácia, propagačný materiál s názvom Tipy na výlety v štyroch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, rumunská a ukrajinská verzia) – oba produkty budú prezentované na tlačovej konferencii. Súčasne prebiehajú práce na filmovom dokumente História a súčasnosť spoločného regiónu. Celý projekt je realizovaný od októbra 2019 do júna 2022.

Ako informovala Marcela Andréová z michalovskej radnice, vďaka finančným prostriedkom z projektu boli  obnovené národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, rekonštrukcia im prinavráti život a zmysluplné využitie. Vzniknú v nich mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu.

Projekt tiež prispeje k spájaniu ľudí prihraničných regiónov či už kultúrou, umením a spoločnou históriou. Jeho ambíciou je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami a zlepšiť informovanosť o susediacich regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

Budova známa ako Zlatý býk bola postavená v eklektickom slohu s prvkami secesie a je jednou z najkrajších budov v Michalovciach.

Budova Zlatého býka je neodmysliteľnou súčasťou pešej zóny nášho mesta. Jej história je úzko spätá s Gabrielom Strömplom, jedným z najbohatších obyvateľov Michaloviec danej doby, ktorý nechal postaviť nový poschodový hotel v rokoch 1905-1906 na mieste svojho zničeného domu. Odvtedy sa hotel s názvom Golden Bull stal najväčším a najreprezentatívnejším zariadením tohto druhu v celom meste. Samotná rodina Strömplovcov vlastnila aj niekoľko miestnych mäsiarstiev.

V rozsiahlych priestoroch tohto objektu sa nachádzala krčma, kaviareň s cukrárňou, hotelová reštaurácia, veľká sála na hostiny či tanečné zábavy, ubytovacia časť, nájomné priestory, kancelária, pekná terasa, garáže, autoopravovňa či čerpacia stanica. Vo veľkej sále sa konali rozličné schôdze predstaviteľov mesta a politických strán či spolkov, ale tiež zábavy a plesy. Počas svojej existencie zažila budova i obdobie „hodinového hotela“, hrali sa tu divadelné ochotnícke predstavenia, konali prvé zasadnutia komunistov po prevzatí moci či školenia členov ľudových milícií.