Výzvy aj pre Slovensko! 4 milióny pre malé a stredné podniky na zvýšenie odolnosti

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – V rámci programu SMP COSME (Single Market Programme) boli Európskou komisiou vyhlásené dve výzvy na predloženie návrhov akčných grantov EÚ v oblasti zlepšovania konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov. Z celkového balíka až 4 milióny eur môžete požiadať do 24. novembra.

Výzvy majú za cieľ podporovať podniky k zelenej a digitálnej transformácii či budovanie odolnosti prekonávať ťažkosti a krízy. O grant môže požiadať akákoľvek právnická osoba, ktorá má sídlo v jednej z krajín EÚ, teda pochopiteľne aj subjekty zo Slovenska.

Na aké aktivity dostanem grant?

Obe výzvy sú inak zamerané a majú mierne odlišné podmienky. Ku každej téme výzvy pridávame príklady možných aktivít, ktoré budú oprávnené. Je dôležité povedať, že to nie je záväzný zoznam a môžete navrhnúť vlastnú, resp. inú aktivitu súvisiacu s požiadavkami výzvy:

1. Misie sociálnej ekonomiky pre odolnosť komunity

 • Aktivity v oblasti komunikácie a zvyšovania povedomia s cieľom osloviť potenciálne podniky, organizácie, malé a stredné podniky a občiansku spoločnosť v oblasti sociálnej ekonomiky o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu;
 • Organizácia aktivít na podporu spolupráce, nadnárodného a medziregionálneho vzdelávania a budovania kapacít v oblasti sociálneho hospodárstva. To môže zahŕňať medzinárodné, medziregionálne a miestne cesty do iných miest alebo obcí a stretnutia s partnermi a komunitami, online a fyzické workshopy, podujatia, študijné pobyty, školenia, twinning, dohazovanie, partnerské vzdelávanie, zdieľanie znalostí;
 • mapovanie špecifických potrieb podnikov sociálneho hospodárstva a podporné opatrenia na zlepšenie ich trvalo udržateľného rozvoja a rastu;
 • mapovanie príslušných iniciatív, usmernení, osvedčených postupov, hlavných aktérov, poskytovateľov ekologických, digitálnych riešení a nových technológií, príležitostí pre podniky a organizácie sociálneho hospodárstva;
 • Vývoj digitálnych riešení, platforiem na zdieľanie znalostí a odborných znalostí a zapojenie miestnej komunity (napríklad hľadanie spätnej väzby od miestnych komunít o prioritách projektu, podpora účasti komunít na miestnom rozvoji, podpora sociálnych inovácií a vývoj nových podnikateľských modelov);
 • Zhromažďovanie osvedčených postupov a podávanie správ, vypracovanie, tlač a online materiály, publikácie;
 • Ostatné činnosti navrhnuté partnermi projektu.

2. Lokálne Green Deals

 • Aktivity zamerané na posilnenie spolutvorby medzi podnikmi, miestnou verejnou správou a komunitami a podpornými organizáciami vrátane technologických centier, výskumných ústavov, inovačných centier, poskytovateľov služieb efektívneho využívania zdrojov, inkubátorov a akcelerátorov;
 • Iniciatívy vedené podnikmi s cieľom naštartovať prístupy ku koprodukcii, co-designu a co-inovácii, pripraviť pôdu pre dlhodobé, systémové zmeny a posunúť dopredu udržateľné iniciatívy;
 • Činnosti zamerané na budovanie kapacít, akými sú napríklad organizovanie online a fyzických školení, workshopy, študijné pobyty, zvyšovanie povedomia, koučingové a mentorské služby, twinning, matchmaking, peer learning, zdieľanie znalostí, ako aj matchmakingové aktivity medzi podnikmi;
 • Vývoj inovatívnych produktov a služieb, inteligentných riešení na zdieľanie znalostí a odborných znalostí a zapojenie komunity;
 • Komunikačné činnosti o cieľoch projektov a výsledkoch projektov a komunikácia o cieľoch miestnej zelenej dohody s cieľom osloviť potenciálne zainteresované strany a partnerstvá. Mapovanie konkrétnych potrieb týchto zainteresovaných strán a partnerstiev;
 • Popis a archív osvedčených postupov a podobne.

Čo môžem získať?

Celkový rozpočet na obe výzvy, ktorý je k dispozícii sa rovná 4 miliónom eur. Táto suma je rovnomerne rozdelená pre:

 • Misie sociálnej ekonomiky pre odolnosť komunity s rozpočtom 2 milióny eur,
 • Lokálne Green Deals s rozpočtom taktiež 2 milióny eur.

Náklady vám budú preplatené (refundované) na základe sadzieb stanovených v grantovej dohode. V prípade nákladových položiek, určených pre tretie strany, vám Komisia poskytne až 100% nákladov. V prípade všetkých ostatných nákladových kategórií to bude 90%.

Ako informoval slovenský portál grantUP, o tento grant môžete požiadať prostredníctvom elektronického systému Funding and Tenders Portal do 24. novembra 2021 do 17:00 hod. Predtým vám ale odporúčame dôkladne si preštudovať podmienky výzvy. Na tie sa môžete preklikať práve cez Funding and Tenters Portal. Obe výzvy nájdete po kliknutí na tento odkaz.