Les a odpadky k sebe nepatria, ani na Hubkovej

HUMENNÉ – Produkcia odpadov je veľkým, dnes už globálnym problémom. Mnohí z nás si to uvedomujú, nie však všetci. Ešte väčší problém nastáva, ak odpad nekončí na miestach, na ktorých by mal, ale zostáva pohodený len tak. Aj v lesoch alebo vo vodných tokoch.

Ako informuje Marián Škuba, z tlačového referátu humenskej radnice, „na tento fakt upozorňujú Lesy Slovenskej republiky, š.p. aj prostredníctvom edukačnej aktivity „Lesník chráni krajinu a prírodu“. Osvetu netreba šíriť iba medzi deťmi, lebo aj dospelí niekedy zabúdajú, že čo si so sebou do lesa priniesli, treba aj odniesť“.

Za dva roky trvania projektu bolo tiež vyrobených takmer 90 tabúľ, ktoré sa následne distribuovali na jednotlivé odštepné závody v rámci celého Slovenska. Pracovníci závodov tabule osádzali na miestach, kde je evidovaný zvýšený výskyt turistov.

Aj na začiatku lokality Hubková pribudla tabuľa. Nie je informačná, neurčuje trasy turistických chodníkov. Pripomína, že produkcia odpadu v prírode je globálny problém. Čo nepatrí do lesa? Poznáte dobu rozkladu odpadu? Pristavte sa pri nej a zistite.
Chráňme si naše prírodné bohatstvo, nielen Humenčanmi obľúbenú a často navštevovanú Hubkovú.
Tabule v lokalite osádzali Lesy SR, odštepný závod Vranov n/T.