Značka: Lokalita Hubková

Les a odpadky k sebe nepatria, ani na Hubkovej

HUMENNÉ – Produkcia odpadov je veľkým, dnes už globálnym problémom. Mnohí z nás si to uvedomujú, nie však všetci. Ešte väčší problém nastáva, ak odpad nekončí na miestach, na ktorých by mal, ale zostáva pohodený len tak. Aj v lesoch alebo vo vodných tokoch.