Koronakríza: aj rekordne zvýšenie počtu vyplatených nemocenských dávok

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Sociálna poisťovňa vyplatila za prvých šesť mesiacov tohto roka 1 milión 559750 dávok nemocenského poistenia. Bolo to predovšetkým ošetrovné, ktorého bolo vyplatených 943 816 dávok s priemernou výškou 273,98 eura. Druhou najčastejšie vyplácanou dávkou z nemocenského poistenia bola dávka nemocenské.

Podľa zverejnenej informácie, Sociálna poisťovňa vyplatila ich za toto obdobie 416 014 s priemernou výškou 309,12 eura. Dávku materské vyplatila 199 607-krát, priemerná mesačná výška predstavovala 760,24 eura.

V rovnakom čase minulého roka bolo najčastejšie vyplácanou dávkou nemocenské, celkovo bolo 801.119 dávok s priemernou výškou 284,16 eura.

„Znamená to, že tohtoročné PN-ky boli v priemere vyššie o 24,96 eura. Na druhom mieste bolo materské s priemernou výškou 699,21 eura, čo predstavuje medziročný nárast priemernej výšky dávky o 61,03 eura. Až treťou najčastejšie vyplácanou dávkou bolo v minulom roku ošetrovné, ktoré bolo vyplatené len 100.428 ľuďom s priemernou výškou 108,54 eura. To znamená, že táto dávka nemocenského poistenia sa zvýšila mesačne v priemere o 165,44 eura,“ vyčíslil hovorca SP Peter Višváder.

Počet vyplatených nemocenských dávok neklesá ani v druhom polroku tohto roka. Za prvú polovicu júla SP vyplatila približne 193.000 ďalších nemocenských dávok v sume 81,5 milióna eur. Predstavuje to zhruba o 20.000 dávok viac, ako sú priemerné počty neovplyvnené koronakrízou.

Sociálna poisťovňa (SP) v prvom polroku tohto roka vyplatila medziročne o viac ako 450.000 dávok nemocenského poistenia. Najväčší nárast vznikol pri ošetrovnom a nemocenskom, a to najmä z dôvodu pandémie nového koronavírusu.