HUMENNÉ centrom subregiónu HORNÝ ZEMPLÍN

HUMENNÉ – Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský zvolal na pôde Mestského úradu v Humennom pracovné stretnutie. Zástupcovia miest a obcí, ZMOS, okresných úradov, Miestnych akčných skupín (MAS) a PSK rozoberali tému „Príprava nového programového obdobia 2021 – 2027“.

Úvodné slovo patrilo humenskému primátorovi Milošovi Meričkovi:  „Prešovský samosprávny kraj je veľký a každý z jeho troch subregiónov má svoje špecifiká. Aj Horný Zemplín musí byť dôsledne pripravený na čerpanie prostriedkov z Európskej únie, lebo väčšina investičných zámerov je úmerne odkázaná na podporu z európskych fondov. Aby sme boli čo najakčnejší, vznikli tri subregióny, aj náš Horný Zemplín. Všetkým nám záleží na regióne, v ktorom žijeme,“ ktorý privítal zástupcov okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) reprezentoval župan Milan Majerský, ktorého sprevádzali Fabián Novotný (riaditeľ Úradu PSK), Marek Cimbala (riaditeľ Kancelárie predsedu PSK), Bibiána Miščíková (vedúca Oddelenia inštitútu rozvoja PSK), Radomír Babjak i Martina Slivková (vedúca Odboru strategického a projektového riadenia PSK).

Na slová humenského primátora nadviazal Milan Majerský.
„Vieme, aká dlhá cesta je potrebná od napísania projektu až po jeho realizáciu, k samotnému čerpaniu eurofondov. Nie raz prešlo aj štyri – päť rokov, kým sa vízia zrealizovala. Z vlastnej primátorskej skúsenosti poznám, aké je ťažké dostať sa k eurofondom, zažil som aj pocit frustrácie. Prichádza nové obdobie a my ho chceme zjednodušiť. Intenzívne komunikujeme s ministerstvami, aby čerpanie, kontrola i samotná realizácia bola omnoho jednoduchšia. Slovenská republika je, čo sa týka kontrolných mechanizmov, byrokracie, najhoršia zo všetkých krajín Európskej únie. Máme najzdĺhavejší proces kontroly, výberu uchádzačov a samotnej realizácie výziev v rámci Európskej únie,“ podotkol predseda PSK.

Je snahou dostať eurofondy bližšie k ľuďom, k mestám a obciam. Potom je výsledok rýchlo dosiahnuteľný. Potrebné sú cesty, chodníky, mosty, kanalizácia, vodovod…

V rámci PSK vzniknú tri Strategicko-plánovacie regióny (SPR) PSK – Spiš (ústredie Poprad), Šariš (Prešov) a Horný Zemplín (Humenné).

Zloženie subregiónov:
Horný Zemplín (5) – okresy Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov n/T. a Stropkov.
Šariš (4) – okresy Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník.
Spiš (4) – okresy Poprad, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Prešovský samosprávny kraj je najväčší rozlohou a má tiež najviac obcí. Napríklad Bratislavský samosprávny kraj má obcí 89, PSK ich eviduje 661.

V rámci PSK vznikne Rada partnerstva PSK (zloženie: 3× Šariš, 3× Spiš a 3× Horný Zemplín), ktorá bude mať výhradné právomoci v otázke schvaľovania projektov EÚ. Na Spiši, Šariši i Hornom Zemplíne musia vzniknúť Koordinačné rady SPR i Koordinačné rady ústredí (Poprad, Prešov a Humenné).

Po novom budú aktéri v regiónoch priamo rozhodovať o podpore projektových zámerov. Prostredníctvom tzv. Rady partnerstva PSK budú takto spoluzodpovední za rozvoj kraja.

Koordinačná rada SPR Horný Zemplín by mala mať v rámci Komory miestnej územnej samosprávy 9-členné zloženie: 3× okres Vranov, 2× okres Humenné a Snina, 1× Medzilaborce a Stropkov. Ďalšie zložky sú v Komore podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti (OOCR, MAS, Cirkevná organizácia, SOPK, tretí sektor…), resp. v Komore štátnej správy (1× okresné úrady Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov a Stropkov, 1× Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Stropkov a Vranov, Správa NP Poloniny).

Marián Škuba
Tlačový referát
MsÚ Humenné