Na štátnej hranici opäť rušno – zadržali 4 Indov a 2 Líbyjčanov

SOBRANCE – V nedeľu 13. septembra 2020 v skorých ranných hodinách zaznamenali kamery, ktoré monitorujú vonkajšiu hranicu s Ukrajinou, jej neoprávnené prekročenie skupinou neznámych osôb. Počas pátracej akcie následne kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly PZ Vyšné Nemecké v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance  v katastrálnom území obce Husák a v katastrálnom území obce Krčava, okres Sobrance,

4 štátnych príslušníkov Indie bez cestovných  dokladov a predviedli ich na oddelenie za účelom zistenia totožnosti. Cudzinci boli v zmysle zákona o pobyte cudzincov zaistení za účelom ich vrátenia podľa medzinárodnej zmluvy a podrobili sa testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

Ako informovala Agnesa Kopernická, hovorkyňa RHCP Sobrance, cudzinci prekročili  vonkajšiu hranicu s Ukrajinou neoprávnene mimo hraničný priechod, zdržiavali sa u nás neoprávnene bez povolenia príslušných orgánov. Z uvedeného dôvodu boli administratívne vyhostení s uložením zákazu vstupu na územie SR a  ostatných členských štátov EÚ  na dobu 3 rokov a boli v zmysle Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ukrajiny o readmisii odovzdaní príslušníkom Štátnej hraničnej služby Ukrajiny.

V pondelok 14. septembra 2020 v popoludňajších hodinách kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly PZ Petrovce v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance  v katastrálnom území obce Koromľa, okres Sobrance, 2 štátnych príslušníkov Líbye bez cestovných dokladov a predviedli ich na oddelenie. Z dôvodu, že predvedení cudzinci sú maloletí bez sprievodu, policajti kontaktovali pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  (ÚPSVaR) Michalovce. Oboch mladistvých dňa 16. septembra 2020 prevzali pracovníci Centra pre deti a rodiny Medzilaborce, kde boli obaja umiestnení.