Finančná kondícia a nehnuteľnosti Jany Vaľovej alebo FINANČNÝ TIGER ZEMPLÍNA

Jana Vaľová je poslankyňou NR SR za vládnu stranu SMER-SD a zároveň od roku 2010 aj primátorkou mesta Humenné. V súčasnosti je pomaly končí druhé funkčné obdobie na pozícii primátorky a posledné 3 roky presviedča všetkých o tom, v akej dobrej finančnej kondícii je mesto Humenné.
Teraz sa pozrieme na to, v akej finančnej kondícii je samotná primátorka.
Asi má pravdu v tom, že v meste je dosť peňazí, pretože popri realizácii akých takých predražených zákazok sa dokázala postarať hlavne o seba. Občania mesta sú jej ukradnutí a chudáci zamestnanci a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí o tom vôbec netušia a pritom sa na tomto divadle chtiac-nechtiac podieľajú a veľakrát vehementne obhajujú. Teraz popíšeme zopár detailov podložených jasnými dôkazmi, ktoré nasvedčujú tomu, že primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR za SMER-SD investuje nemalé finančné prostriedky na nákup v zahraničí a pravdepodobne aj na Slovensku – na to podľa dostupných majetkových priznaní legálne príjmy nepostačujú, aj keď sa v politike pohybuje už veľmi dlho.
Otázkou teda je, odkiaľ na tieto investície nabrala finančné zdroje.

Začalo sa to ešte v roku 2012, kedy sa jej vtedy ešte ani nie 20 ročná dcére Zuzana Vaľová stala majiteľkou bytu v Prahe, ulica Slezká 1655/63 (LV, na ktorom e zapísaná budova je pod číslo 24, číslo LV, na ktorom je zapísaný byt slečny Zuzany je 7977, číslo katastrálneho konania je V-13246/2012-101, okres CZ0100 Hlavné mesto Praha, obec 554782 Praha, kat. územie 727164 Vinohrady).

Ide o veľmi lukratívnu štvrť v centre Prahy, byt sa nachádza v historickej budove v pamiatkovo chránenom území, cena takýchto bytov sa pohybuje na úrovni 8-10 miliónov českých korún (300-390 tisíc Eur) – vynára sa otázka, odkiaľ by na to také dievča zobralo financie, keďže na byte neviazne žiadna ťarcha v prospech nejakého finančného ústavu? Zaujímavosťou je, že podľa listu vlastníctva má vecné bremeno užívania a bývania – doživotne a bezplatne istá PhDr. Jana Vaľová, bytom Janka Kráľa 420/25, Humenné – primátorka mesta Humenné (vecné bremená zapísané na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 15.11.2013, číslo vkladu V-66616/2013-101).

A od koho slečna Zuzana Vaľová tento byt „kúpila“:
Predchádzajúcim majiteľom bytu bol istý Juraj Štefanov, bytom Na vŕšku 2752/23, Vranov nad Topľou – osoba s tými istými údajmi je spoločníkom a zároveň aj jedným z konateľov spoločnosti Casino Respect s.r.o. so sídlom na Námestí Slobody 4 v Humennom – tu sa dostávame k jadru veci – všetko to začalo rozhodovaním mestského zastupiteľstva o obmedzení hazardu v Humennom. Primátorka všetkých presviedčala o tom, aké sociálne aspekty ju k tomuto návrhu viedli – zákaz výherných hracích automatov v klasických krčmách a herniach, kde sú bežne dostupné, obmedzenie patologického hráčstva, menej možností pre sociálne slabších prehrať sociálne dávky a podobne. Jediným miestom, kde by mohli byť výherné hracie automaty malo mať kasíno, kde predsa len platí prísnejší režim a sociálne slabí sa tam nedostanú. Prvýkrát sa o tom rozhodovalo 9.11.2011 – avšak kvôli spornému hlasovaniu a iným pripomienkam podal prokurátor proti tomuto všeobecne záväzne nariadeniu protest a zastupiteľstvo o tom rozhodovalo 12.10.2012, keď to už bez problémov prešlo.
Medzitým si už Jana Vaľová užívala svoju novú nehnuteľnosť.

Zaujímavosťou je aj fakt, že okrem Zuzany Vaľovej (bytová jednotka 13) má v danej budove byt aj spomínaný Juraj Štefanov (LV 7979, bytová jednotka č.4, číslo vkladu V-30102/2015-101), ktorý je takisto ako Juraj spoločníkom a jedným z konateľov Casina Respect s.r.o. (http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=374989&SID=8&P=0)


Zopár článkov zaoberajúcich sa touto problematikou:

www.hlavnespravy.sk/humenne-obmedzenim-hazardu-v-meste-sa-bude-zaoberat-generalna-prokuratura/20612
www.hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/6494897/obmedzenie-hazardu-v-humennom-skuma-prokuratura.
www.cas.sk/clanok/357799/v-humennom-idu-hazardu-po-krku-nechcu-automaty-iba-kasina/
www.cas.sk/clanok/219625/prevadzkovatelia-herni-v-humennom-zakazte-hazard-uplne/

Ďalší zaujímavý obchod sa Jane Vaľovej podarilo zrealizovať v roku 2016 v kúpeľnom meste Karlove Vary, kde sa ceny nehnuteľností tiež držia na vysokej úrovni.
Tu nám do hry vstupuje ďalšia osoba – Ing. Blanka Oravcová, o ktorej ešte budeme počuť v iných súvislostiach. Čo sa týka spomínaných Karlových Varov – Ing. Blanka Oravcová je majiteľkou nehnuteľnosti – bytu zapísaného na liste vlastníctva č. 3554, obec Karlove Vary, katastrálne územie Karlove Vary, ktorý sa nachádza na ulici Záhradní 839/35. Tento byt „kúpila“ Blanka Oravcová od firmy VALGAL s.r.o. (so sídlom v Karlových Varoch, IČO 5234021), ktorá už medzitým bola vymazaná z obchodného registra ČR – číslo katastrálneho konania je V-10780/2016. Na tomto byte je zriadené vecné bremeno v prospech PhDr. Jany Vaľovej, bytom Janka Kráľa 40/25, Humenné, a to na bezplatné užívanie danej nehnuteľnosti a predkupné právo na tento byt – číslo katastrálneho konania je V-1782/2017-403. Pri tejto nehnuteľnosti hovoríme o cene okolo 100tisíc Eur, takisto nie je zapísané žiadne záložné právo v prospech nejakého finančného ústavu.
Vyššie spomenutá Ing. Blanka Oravcová je veľmi zaujímavou postavou – objavila sa pri Jane Vaľovej vtedy, keď mesto Humenné uzatvorilo 2 dlhodobé zmluvy o prenájme reklamného priestoru v meste pre firmu EURO AWK a následne aj BIG BOARD MEDIA. Medzitým krátko pôsobila na pozícii asistentky poslankyne NRSR Jany Vaľovej.
Táto časť nie je podložená listinnými dôkazmi, ale podľa dostupných informácií mohlo dôjsť k získaniu hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku ako odplaty za uzavretie spomínaných zmlúv.

Ing. Blanka Oravcová je jedinou spoločníčkou a konateľkou spoločnosti Roler s.r.o. so sídlom na adrese Palisády 23, Bratislava. V tomto objekte je spoločnosť vlastníkom bytu, ktorý je využívaný prevažne Janou Vaľovou. Takisto pri svojom pobyte v Bratislave využíva osobné motorové vozidlo Audi s bratislavskou poznávacou značkou pravdepodobne evidované na firmu Roler s.r.o. Prostredníctvom tejto firmy prijímala Jana Vaľová aj ďalšie platby od dodávateľov, ktorí svoje aktivity realizovali v Humennom.
Prílohami sú kópie listov vlastníctva a strret view pohľady na jednotlivé nehnuteľnosti.

Na vedomie:
JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor
Andrej Kiska, prezident SR
Andrej Danko, predseda NRSR, predseda SNS
Róbert Fico, predseda SMER SD
Béla Bugár, predseda MOST HID
Igor Matovič, predseda OĽANO a nezávislé osobnosti
Richard Sulík, predseda SaS
Boris Kollár, predseda SME RODINA – Boris Kollár
Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné


Prílohy:

  1. Finančná kondícia a nehnuteľnosti Jany Vaľovej – Finančná kondícia a nehnuteľnosti Jany Vaľovej
  2. List generálnemu prokurátorovi – List generálnemu prokurátorovi
  3. Výpis z katastru nemovitostí_Karlovy_Vary – Výpis z katastru nemovitostí_Karlovy_Vary
  4. Výpis z katastru nemovitostí_Praha_LV1 – Výpis z katastru nemovitostí_Praha_LV1
  5. Výpis z katastru nemovitostí_Praha_LV2 – Výpis z katastru nemovitostí_Praha_LV2
  6. Výpis z katastru nemovitostí_Praha_LV3 – Výpis z katastru nemovitostí_Praha_LV3

Ak sa na uvedené informácie, rozhodne verejne reagovať aj primátorka mesta Humenné Jana Vaľová, zástupcovia spomínaných spoločnosti alebo osoby, ktoré sú spomínané v tomto materiáli a ktorý nám bol spolu s uvedenými prílohami doručený, veľmi ochotne prinesieme našim čitateľom aj ich stanoviská k celej záležitosti.

(red)

 

 

One Comment on “Finančná kondícia a nehnuteľnosti Jany Vaľovej alebo FINANČNÝ TIGER ZEMPLÍNA”

Comments are closed.