Do opakovanej súťaže sa prihlásila len jediná firma

VRANOV n/T – O priemyselnú halu, postavenej s pomocou dotácie v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy v roku 2020  v priemyselnom parku Ferovo, prejavil záujem výrobca fotovoltických panelov.

Košická spoločnosť Agora Solar, ktorá sa do opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prenájom prihlásila ako jediný uchádzač, avizuje do konca roka 2025 vytvoriť spolu 50 pracovných miest. Vyplýva to z materiálov k návrhu nájomnej zmluvy, ktorým sa budú vranovskí mestskí poslanci zaoberať na svojom štvrtkovom zasadnutí.

Na jej prenájom mesto vyhlásilo už dve obchodné verejné súťaže, do prvej sa neprihlásil žiaden uchádzač.

Pri stanovenej minimálnej sadzbe prenájmu mestskej priemyselnej haly 35 eur za štvorcový meter by mala samospráva od Agora Solar získavať ročne 43 000 eur. Ďalších približne 470 eur ročne bude spoločnosť platiť za priľahlý pozemok, na ktorom chce na vlastné náklady postaviť skladovú halu.

Výnimkou má byť prvá polovica roka 2022, lebo zmluva navrhuje za prenajatý celok symbolické nájomné vo výške jedného eura, a to od doby jej uzavretia do konca augusta. Celková zazmluvnená doba nájmu má byť desať rokov s možnosťou predĺženia zmluvy na ďalších desať.

Podľa návrhu uznesenia „Nájomca zamestná 30 zamestnancov od spustenia výrobnej linky, najneskôr však do 31. decembra 2023, ďalších 20 zamestnancov zamestná najneskôr do 31. decembra 2025“.

Miliónové investície

V roku 2022 avizuje spoločnosť použitie 3,5 milióna eur na prenájom a adaptáciu jestvujúcej haly vrátane inštalácie výrobnej linky, dobudovanie skladovej haly, manipulačných plôch a parkoviska pre personál, ďalších 0,5 milióna eur by malo v roku 2025 smerovať do rozšírenia kapacity výrobnej technológie. Ako vyplýva z prezentácie spoločnosti vo zverejnenom materiáli, v nasledujúcich rokoch by počet zamestnancov mohol ďalej rásť, keďže Agora Solar plánuje okrem prvotných investícií vo výške spolu štyri milióny eur investovať vo Ferove v roku 2027 ďalších 5,5 milióna eur na výstavbu druhej výrobnej haly, nákup technológie a rozšírenie skladových priestorov.

Hlavnou myšlienkou výstavby mestskej priemyselnej haly, „podnikateľského inkubátora“, bolo vytvoriť zázemie na rozbeh začínajúcich firiem a podporiť zamestnanosť v regióne. Samospráva na projekt získala dotáciu vo výške 0,5 milióna eur v rámci akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy, stavbu spolufinancovala 160 000 eurami z vlastných zdrojov.

Mestská hala je druhou výrobnou stavbou vo Ferove. V roku 2020 tu skolaudovali budovu spoločnosti Ematech, ktorá sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky.

V rovnakom roku tiež mesto podpísalo zmluvu so spoločnosťou Erneo, ktorá má v priemyselnom parku na vlastné náklady vybudovať ďalšie výrobné haly. Hotové majú byť do konca roka 2022, investor ich bude následne sám ponúkať ďalším súkromným subjektom.