Ako sa vydaril SVETOVÝ DEŇ BIELEJ PALICE v košickom kraji?

KOŠICE – Dnes v dopoludňajších hodinách bola pri príležitosti Svetového dňa Bielej palice na piatich stanovištiach Košického kraja realizovaná dopravno – preventívna akcia v spolupráci dopravných policajtov, policajných preventistov a zástupcov krajskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovensko.

Cieľom akcie bolo zvýšiť povedomie vodičov o význame a funkcii bielej palice a tak pozitívne prispieť k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. V zmysle zákona je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, starým osobám a osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu. Biela palica plní svojou farbou signalizačnú funkciu a pomáha tak zvyšovať bezpečnosť chodca so zrakovým postihnutím.

Počas preventívnej akcie na území Košického kraja bolo voči chodcom so zrakovým postihnutím z celkového počtu 585 vodičov ohľaduplných 438 vodičov a 147 vodičov nerešpektovalo povinnosti vodiča a nezastavilo na signál zdvihnutej bielej palice chodca so zrakovým postihnutím.
Vodiči, dodržiavajte pravidlá v cestnej premávke, dbajte na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, buďte ohľaduplní a solidárni, zvlášť, voči osobám so zrakovým postihnutím,  ktoré používajú bielu palicu !