Za vznikom železnice na východe pred 150 rokmi boli mocenské záujmy

MICHAĽANY/HUMENNÉ – Občianske združenie Klub priateľov železníc východného Slovenska a Organizačný výbor osláv srdečne pozývajú na jazdy mimoriadnych historických vlakov pri príležitosti 150. výročia prevádzky trate Michaľany – Humenné. Oslavy výročia trate prebehnú v sobotu 16. októbra 2021.

Na oslavách sa zúčastnia parné lokomotívy  „Šľachtičná“ 475 196 zo Spolku Výhrevne Vrútky a „Papagáj“ 477 013 z popradského Klubu železničných historických vozidiel, motorový vozeň „Hurvínek“ M 131.1125 z Klubu historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach a motorový rušeň „Sergej“ T 679.1312 z Podvihorlatského železničného spolku. Pozvanie na oslavy prijali aj vysokí predstavitelia Národnej rady SR, ministerstiev, firiem, miest a obcí.

Z Michalian do Humenného bude vypravený slávnostný parný vlak, ťahaný historickým parným rušňom 475.196. Na konci vlaku bude zaradený historický motorový vozeň M 131.1125. V predposlednom vozni súpravy bude zabezpečený predaj občerstvenia a pamätných suvenírov. Za parným vlakom z Michalian do Humenného pôjde ako požiarny vlak súprava s historickým motorovým rušňom T 679.1312. Pred odchodom vlaku z Michalian bude na staničnej budove slávnostne odhalená pamätná tabuľa.

Súčasne bude na trati Humenné – Trebišov vypravený návozový parný vlak, ťahaný historickým parným rušňom 477.013. Parné vlaky sa stretnú v stanici Trebišov, kde parný rušeň 477.013 dozbrojí vodu. Následne sa obe súpravy spoja a spoločne vyrazia do Humenného. Taktiež aj v stanici Trebišov bude na výpravnej budove odhalená pamätná tabuľa.

Za vznikom železničnej trate na úseku Michaľany – Humenné – Lupkovský tunel pred 150 rokmi boli mocenské záujmy niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchie. Jej strategický význam o niekoľko desaťročí neskôr potvrdili udalosti prvej svetovej vojny.

Ak by nebolo mocenských záujmov Rakúsko-Uhorska smerom na východ, nikdy by táto železničná trať nevznikla. Trasovanie železnice z uhorských nížin na pevnostný komplex Przemyśl bolo riešené v dvoch variantoch, cez ondavskú alebo cez laboreckú nížinu. Tí, ktorí ju trasovali, si celkom dobre neuvedomovali, akým zásadným spôsobom a na akú dlhú dobu zmenia charakter štruktúr v tomto regióne Zemplína. Možno pripomenúť, že to boli najmä  udalosti z rokov 1914 a 1915, keď ruské vojská prelomili front a dostali sa až do Humenného, pričom ich vstupu do uhorskej nížiny zabránili až rakúsko-uhorské vojská, ktoré sa do oblasti dostali práve prostredníctvom železnice.

Na podujatí nechýbal známy parný rušeň „Šľachtičná“.

Podľa slov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa, ktorý prevzal nad podujatím hlásiacim sa k Európskemu roku železníc záštitu, bol tento železničný úsek strategickým aj v nasledujúcom období. „Trať Michaľany – Humenné tvorí pilier dopravnej infraštruktúry regiónu dolného a stredného Zemplína, spája najľudnatejšie mestá Humenné, Michalovce, Trebišov a napája sa priamym spojením na Košice a Prešov,“ uviedol s tým, že železnice sú zároveň „prísľubom budúcnosti“. „Na koľaje potrebujeme presunúť cestujúcich aj tovar, aby sme odľahčili cesty a využívali ekologickejšie formy dopravy,“ ozrejmil.

Podujatie zorganizoval Klub priateľov železníc východného Slovenska v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a Odborovou asociáciou výpravcov a dispečerov.