ZMOS organizuje petíciu za zmenu volebného systému

BRATISLAVA/ZEMPLÍN –  Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje veľkú petíciu, aby sa na Slovensku nahradil jeden volebný obvod pre parlamentné voľby viacerými volebnými obvodmi.

Informáciu potvrdil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák. Podľa neho je zámerom, aby si voliči mohli do Národnej rady SR zvoliť poslancov z regiónov, ktorých poznajú a ktorí dokážu riešiť potreby konkrétnej časti Slovenska.
Potreba mať v parlamente poslancov, ktorí sú z jednotlivých regiónov Slovenska a rozumejú im, sa podľa Kaliňáka ukázala aj teraz pri návrhu viacerých reforiem. „Je veľká potreba, aby regióny mali svoje reálne a adekvátne zastúpenie v parlamente,“ poznamenal.

Aký počet volebných obvodov by ZMOS považoval za dostačujúci, bude predmetom najbližších rokovaní. Vedenie združenia sa dohodlo, že do najbližšieho predsedníctva doladí detaily, akým spôsobom petíciu zorganizuje, vrátane jej textácie. Kaliňák predpokladá, že petíciu spustia s podporou miest a obcí.