ZMOS analyzuje miestne dane a poplatky

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Združenie miest a obcí Slovenska spracováva ďalšiu, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu. Pripravovaná analýza sa sústredí na miestne dane a poplatky ako nástroj na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí.

Cieľom pripravovanej analýzy je preukázanie nevyhnutnej potreby ponechania mestám a obciam možnosť stanovovať a vyberať dane a poplatky, ako jedného zo základných nástrojov skvalitnenia života obyvateľov, pretože práve tento príjem samospráv sa premieta do konkrétnych verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre svojich obyvateľov. V analýze nebude chýbať ani spracovanie problematiky zdieľanej ekonomiky, ktorá nemá žiadne parametre a regulácie, čo sa negatívne premieta do príjmov samospráv, ale aj neférovosti podnikania vo vzťahu k privátnemu sektoru pôsobiacemu na území komunálu. V dokumente nebude chýbať ani porovnanie konkrétnych miestnych daní a poplatkov na úrovni našich samospráv a komunálu vo vybraných európskych štátoch.

Ako informoval Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, takto spracovaná analýza ponúkne vysokú výpovednú hodnotu pre ďalšie posilnenie postavenia miestnych daní v systéme originálnych kompetencií miest a obcí v nadväznosti na všestranný rozvoj miest a obcí. Dokument môže slúžiť pre prácu na úrovni sociálneho dialógu, ako podklad pre účely predkladania legislatívnych zmien v oblasti miestnych daní a poplatkov. Súčasťou analytickej štúdie budú tiež závery a odporúčania, pretože ZMOS chce tento dokument využiť pre sociálny dialóg s cieľom návrhu a presadzovania opatrení a zmien v pôsobností samospráv v tejto agende.

Spracovávaná analytická štúdia je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorý ZMOS realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu. Bude verejne prístupná na web stránke ZMOS, a to v podstránke s názvom „Knižnica“, kde už teraz nechýbajú mnohé, doposiaľ spracované publikácie. Jej spracovanie potrvá šesť mesiacov, tak, aby verejnosti mohla byť predstavená na jar budúceho roka.

(red)