Zomrel tajomník a hovorca Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi Milan Gerka

PREŠOV – V utorok 2. novembra vo veku 76 rokov zomrel tajomník a hovorca Posvätnej synody pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a bývalý dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PSF) v Prešove Milan Gerka.

Rodák z Ortuťovej (okres Bardejov) Milan Gerka (narodený 6. 1. 1945) začal pôsobiť na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte vtedajšej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika so sídlom v Prešove po získaní kandidatúry na Petrohradskej duchovnej akadémii. Pôsobil aj ako člen Metropolitnej rady pravoslávnej cirkvi na Slovensku a rektor Pravoslávneho kňazského seminára PBF Prešovskej univerzity.

Profesorom vo vednom odbore pravoslávna teológia bol od roku 1983. Venoval sa exegéze Starého zákona a hebrejskému jazyku. Od externého pedagogického pracovníka postupne prešiel pozíciami odborného asistenta, špirituála, pokladníka, knihovníka, vedúceho jednotlivých katedier, až po post dekana fakulty. V tejto funkcii pôsobil v rokoch 1987 až 1993.  V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Od roku 2001 bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Aktívny bol aj v pastorácii. Bol kantorom v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, ekonómom Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, organizoval a spravoval aj Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves.
Bol tiež kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a od roku 1998 až do svojej smrti dekanom pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.