Tajomstvá lesa a prírody prostredníctvom hier a zážitkov v podaní lesných pedagógov

HUMENNÉ – Piatok 15. októbra 2021 bol pre žiakov prvého a štvrtého ročníka ZŠ Kudlovská vďaka návšteve lesných pedagógov veľkým zážitkom. V rámci environmentálneho vzdelávania mali žiaci možnosť spoznať tajomstvá prírody a lesa prostredníctvom hier a zážitkov.
Aktivity pedagógov prebiehali v lesoparku, ktorý sa nachádza v blízkosti našej školy a boli založené na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. A to sa v tento deň určite podarilo.

Veríme, že spoznávanie lesa a prírody bolo pre naše deti prínosné a podporilo budovanie trvale pozitívneho vzťahu k prírode, lesu a životnému prostrediu.

Autorka a foto: Mgr. Tatiana  Hajduková