Z Kubína si priviezli dvakrát zlato a raz striebro

HUMENNÉ  – Ďalší ročník, ďalší úspech. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou, celoštátnou postupovou súťažou a prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je tiež  vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru podstatnej časti slovenského národa.

V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.

V dňoch 27. až 29. októbra 2021 sa s radosťou zúčastnili celoštátneho kola Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne aj žiaci Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom. Vďaka organizátorom tak mohli vidieť, počuť a mať z prednesov bezprostredné zážitky naživo a naplno. Ich príprava, nadšenie, talent a odborné vedenie sa oplatilo, preto bola veľká radosť z úspechov troch žiakov, ktorí oslovili divákov a porotu:

Veľké slová pochvaly a zlaté pásmo dostali v 1. kategórii najmladší recitátori.
Za poéziu Martinko Tomčišák a za prózu Simonko Baláž.
V 3. kategórii poézie bola porotou ocenená  Alžbetka Piňková ako komplexná a talentovaná recitátorka, tentokrát získala strieborné pásmo.

Všetkým žiakom k úspechu na súťaži srdečne gratulujeme a za prípravu patrí poďakovanie vyučujúcej PhDr. Eve Jacevičovej.