Vyjadrenie riaditeľa Technických služieb mesta Humenné k zimnej údržbe ciest a chodníkov

HUMENNÉ – Technické služby mesta Humenné (TS) v poslednom čase zaznamenali zvýšený počet sťažností. Dôvodom je vraj nedostatočne odhrnutý sneh na chodníkoch na Sídlisku Pod Sokolejom či na Brestovskej ulici. Často sú však tieto podnety neoprávnené.

Riaditeľ TS Milan Kuruc sa osobne ako závozník zúčastnil dvoch pracovných zmien na posypových vozidlách. „Hlavnou príčinou neošetreného chodníka je v prípade Sídliska Pod Sokolejom nedisciplinovanosť vodičov motorových vozidiel. Tí odstavia svoje vozidlo na mieste, z ktorého sa naše vozidlo ani pri najlepšej vôli nedostane na chodník. Sám som na nočnej zmene pomáhal doslova preniesť zaparkované vozidlo o 30 cm, aby sme sa dostali na chodník a vykonali jeho údržbu chemickým posypom a odhŕňaním,“ reagoval Kuruc.

Obyvatelia často nerešpektujú pokyny
„Sťažovatelia vôbec neberú do úvahy našu snahu, naše prosby ani vylepené oznamy na dverách bytových domov o uvoľnenie prístupových ciest, nehovoriac o tom, že nám v mnohých prípadoch aj vulgárne vynadajú.“

Ilustračné foto: Riaditeľ TS Milan Kuruc sa osobne ako závozník zúčastnil dvoch pracovných zmien na posypových vozidlách.

Kuruc: Situácia na chodníku na Brestovskej ulici je iného druhu
„V rámci jeho údržby odhrnieme a posypeme celý úsek, od predajne Fiat až na svetelnú križovatku na ulici Mierovej. O pár hodín, niekedy o pár minút, prejde posypové vozidlo Slovenskej správy ciest v Humennom a svojou radlicou nahrnie sneh zo štátnej cesty na predtým vyčistené chodníky. Naša snaha o vyčistený a posypom ošetrený chodník tým vyjde nazmar a nasledujú neoprávnené sťažnosti na našu prácu.“ Rovnaká situácia je podľa neho aj na ulici Sninskej, Jasenovskej, Valaškovskej a na moste v smere na Sninu.

„Vyjadrujem nádej, že vodiči motorových vozidiel na všetkých sídliskách pochopia našu situáciu a svojou ústretovosťou, uvedomelosťou a rozumným parkovaním vyjdu v ústrety našej snahe a umožnia pracovníkom Technických služieb mesta Humenné vyčistiť všetky chodníky v meste načas. Aby sme zabránili bolestivým úrazom chodcov, zvlášť starších ľudí a v mnohých prípadoch aj deti. Veď, v konečnom dôsledku sa možno jedná aj o ich rodičov, o ich deti či známych. Za pochopenie všetkým vopred ďakujem,“ pove­dal Kuruc.

Text a foto: Ing. Milan Kuruc, riaditeľ TS