ZUŠ Mierovú bude riadiť nový poverený riaditeľ

HUMENNÉ – Novým povereným riaditeľom Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici v Humennom sa stal Srđan Stojiljković. Od utorka 15. januára vystrieda vo funkcii dosluhujúceho povereného riaditeľa školy Igora Hanáka.

V piatok 11. januára prijal v zasadačke MsÚ v Humennom primátor Miloš Meričko nového riaditeľa ZUŠ Mierová, Srđana Stojiljkovića. Odovzdal mu poverovacie dekréty a poprial veľa šťastia a úspechov v novej funkcii. Post riaditeľa školy mu prenechá Igor Hanák, ktorý plnil funkciu povereného riaditeľa uplynulých šesť mesiacov. Nový riaditeľ Srđan Stojiljković je aktuálne poverený viesť školu dovtedy, kým z výberového konania nevzíde nový riaditeľ ZUŠ.

Krátky časový úsek od vymenovania primátora do funkcie totiž neumožnil vypísať výberové konanie na túto pozíciu ihneď. Proces výberového konania a následného schválenia Radou školy predstavuje niekedy dobu dlhú aj do dvoch mesiacov.
V rámci februárového Mestského zastupiteľstva bude predložený návrh harmonogramu výberových konaní. Po jeho schválení sa budú môcť potom záujemcovia s patričným odborným vzdelaním uchádzať aj o pozíciu napr. riaditeľa ZUŠ Mierová v Humennom. Srđan Stojiljković, ktorý má záujem o pozdvihnutie umeleckého charakteru školy, zvažuje neskôr po uplynutí poverenia, uchádzať sa o funkciu riaditeľa umeleckej školy aj prostredníctvom výberového konania.


Noty sú rovnaké v Srbsku aj na Slovensku

Mast. umet. Srđan Stojiljković pochádza zo Srbska a na Slovensku žije už 7 rokov. Prvé roky pôsobil v umeleckej škole Múza a neskôr presídlil do ZUŠ Mierová. Je učiteľom hudobného odboru na tejto škole, a zároveň dirigentom mužského speváckeho zboru Rusinija. Ako sa sám vyjadril slovenčina mu problém nerobí, veď hudba je univerzálnym jazykom a noty sú rovnaké v Srbsku aj na Slovensku.

Text a foto: Mgr. Michaela Dochánová