Víťazným časopisom sa stali Stretnutia z Kežmarku

PREŠOV – Najlepším stredoškolským časopisom v Prešovskom kraji je časopis Stretnutia z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.Odborná porota zostavená z aktívnych novinárov ho ocenila premiérovo prvým miestom.

V aktuálnom VI. ročníku súťaže stredoškolských časopisov zvíťazil časopis kežmarských študentov, ktorý  uspel pred minuloročným víťazom časopisom Gymploviny. Študenti z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni si odniesli tentokrát zo súťaže druhé miesto. Tretie miesto obsadil časopis Gymoš  zo Spojenej školy J. Henischa v Bardejove. V zlatom pásme skončil aj časopis Life IN THE Academy študentov Súkromného gymnázia v Poprade, ktorý si zo súťaže odniesol aj cenu za najlepšiu titulku.

Ocenili najlepšie stredoškolské časopisy v Prešovskom kraji

Porota okrem udelenia najvyšších ocenení, rozhodla aj o umiestnení v striebornom a bronzovom pásme, rovnako aj o udelení špeciálnych cien. Stredoškoláci z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove si za svoj časopis Phase odniesli cenu za kreativitu. Študenti Strednej odbornej školy v Lipanoch bodovali vizuálom s časopisom Elán. Najlepšiu titulku má časopis Life INTHE Academy popradského súkromného gymnázia.
Objavom roka sa stali Bilinky zo Spojenej školy Dominika Tatarku z Popradu a skokanom roka časopis GSKUL z Gymnázia v Giraltovciach. Cena pre najlepší časopis prešovských škôl poputovala do rúk zástupcom časopisu IKVAČ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Cenu odovzdala aj Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN), konkrétne časopisu SPeŠnet Strednej priemyselnej školy v Poprade.

Do súťaže sa tento rok celkovo zapojilo 21 stredoškolských časopisov z 11 miest a okresov. Porotcovia hodnotili najmä obsah, prepojenie so životom školy, grafiku, štylistiku, spracovanie tém a kreativitu.

Ocenené redakčné tímy získali finančný príspevok, vecné ceny, diplomy, ale zároveň si odniesli aj cenné rady od skúsených novinárov. Víťazný redakčný tím si prevzal aj bonusovú cenu odeuroposlanca Ivana Štefanca, ktorou je pobyt v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Vyhlásenie výsledkov VI. ročníka súťaže organizovanej Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci s RO SSN v Prešove pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského sa konalo v stredu 28. novembra v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove.

Na doterajších ročníkoch krajskej súťaže sa zúčastnilo spolu 126 časopisov. Pre tohtoročný najlepší časopis Stretnutia z Kežmarku je to premiérové víťazstvo. Gymploviny zo Starej Ľubovne vyhrali súťaž trikrát,  v prvom a treťom ročníku sa najlepším časopisom v kraji stal bardejovský Gymoš. 

Výsledková listina:

  • Zlaté pásmo
  1. miesto  – STRETNUTIA – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok
  2. miesto  – GYMPLOVINY – Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa
  3. miesto  – GYMOŠ – Spojená škola J. Henischa, Bardejov

Life IN THE Academy  – Súkromné gymnázium, Poprad

  • Strieborné pásmo

PHASE  – Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
ELÁN – Stredná odborná škola, Lipany
IKVAČ – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

  • Bronzové pásmo

SPeŠnet – Stredná priemyselná škola, Poprad
BILINKY  – Spojená škola D. Tatarku, Poprad
GSKUL  – Gymnázium, Giraltovce
VZLET – Gymnázium, Lipany
PULZ – Stredná priemyselná škola, Prešov        
ŠUM – Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa
La Borec – Stredná odborná škola Andyho Warhola, Medzilaborce
AHA!  – Stredná odborná škola, Poprad
ELÁN – Gymnázium, Stropkov
PODDUBÁČIK – Spojená škola, o.z. SOŠ lesnícka, Bijacovce

  • Špeciálne ocenenia

SKOKAN ROKA – GSKUL , Gymnázium, Giraltovce

OBJAV ROKA – BILINKY, Spojená škola D. Tatarku, Poprad

TITULKA – LIFE IN THE ACADEMY, Súkromné gymnázium, Poprad          

KREATIVITA – PHASE, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

VIZUÁL – ELÁN, Stredná odborná škola, Lipany

Cena pre najlepší časopis prešovských škôl – IKVAČ – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov

Cena RO SSN – SPEŠNET, Stredná priemyselná škola, Poprad

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK