V zrkadle spomienok alebo „MIZNÚCI SVET“ už v siedmom pokračovaní

HUMENNÉ – Zbierky originálnych príbehov Starohumenčanov sa tešia v našom meste čoraz väčšej obľube a to bez rozdielu, o ktorú vekovú kategóriu súčasných obyvateľov mesta ide. Aj keď Humenné je v spomienkach dnešných seniorov v mnohom iné, určite sa v literárnej podobe zozbierané príbehy zdajú čarovnejšie, niekedy smutnejšie a niektoré naopak zábavné a veselé.

Najväčšia zásluha na tom, že projekt MIZNÚCI SVET uzrel v takejto podobe svetlo nielen humenského sveta, patrí neúnavnej organizátorke kultúrneho, (donedávna predovšetkým profesionálne výtvarného a fotografického) sveta Márii Miškovej, ktorú nielen Humenčania poznajú ako odbornú pracovníčku a nadšenú propagátorku záujmovej umeleckej činnosti, dnes už neexistujúceho Vihorlatského osvetového strediska a neskôr ako odbornú pracovníčku Vihorlatského mú­zea.

V nedeľu 22. septembra 2019 sa Mária Mišková prihovorila prítomným, ktorí do posledného miesta zaplnili sálu humenského kaštieľa: „každý človek v sebe nosí množstvo spomienok. Každý deň máme šancu vytvoriť nové spomienky, tak prečo nevytvárať tie, na ktoré budeme spomínať s radosťou a láskou?“

Už pred začiatkom podujatia sa atmosféra zdala prítomným slávnostná. Ako sa viacerí vyjadrili, mali pocit akoby prišli na rodinnú oslavu niekoho drahého a blízkeho pri jeho významnom životnom jubileu. Asi ani neprekvapilo, že kvôli „Miznúcemu svetu“ niektorí pricestovali z opačnej časti Slovenska, či dokonca z Čiech. Dôvodom bola práve atmosféra a spoločnosť rovesníkov a priateľov, s ktorými si chceli zaspomínať na okamžiky, ktoré sa spájajú s rôznymi etapami ich života a prepojením na Humenné.

O kultúrny program sa postarali žiaci a pedagógovia SZUŠ TalentUm z Michaloviec pod vedením Otílie Semanovej.

Publikácia MIZNÚCI SVET určite nie je napísaná len humenským pamätníkom, možno práve naopak. Čítajú z nej na humenských školách v rámci regionálnej výchovy. Ak budete mať možnosť a ak vás zaujíma, ako to v Humennom vyzeralo pred niekoľkými desiatkami rokov – určite si MIZNÚCI SVET prečítajte.

Či sa o rok dočkáme 8. ročníka zozbieraných spomienok humenských pamätníkov – to Mária Mišková na stretnutí v nedeľu 22. septembra 2019 prezradiť nechcela.

Text a foto: Ľuboš Ondovčin