V roku 2022 podporí Košický samosprávny kraj najlepšie podujatia sumou 300-tisíc eur

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) vyhlasujú ďalšiu výzvu na podporu cestovného ruchu zo župného dotačného programu Terra Incognita. Tentokrát chcú prostredníctvom nej osloviť a podporiť organizátorov podujatí s regionálnym, nadregionálnym a medzinárodným významom v oblasti športu, kultúry a umenia.

Jednotlivé podujatia môžu získať podporu až do výšky 50-tisíc eur.

Košický kraj musí žiť podujatiami aj v roku 2022! Taký je zámer novej výzvy z grantového programu Terra Incognita, ktorú vyhlásil Košický VÚC  spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Výzva nadväzuje na predošlú grantovú schému, ktorá podporila návštevnícku infraštruktúru v celkovej sume 1 milión eur. Cieľom novej výzvy je, prostredníctvom kvalitných podujatí, zvýšiť atraktivitu Košického kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku kultúrneho cestovného ruchu, ako aj pripraviť návštevníkovi jedinečný zážitok v regióne.

Aktuálna grantová výzva je zároveň šancou pre všetkých organizátorov podujatí ešte lepšie nadviazať na ich úspešnú tradíciu, ktorú posledné dva roky prerušovali pandemické obmedzenia.
,,Od roku 2020 sa boríme s pandémiou, ktorá výrazným spôsobom paralyzovala cestovný ruch a obmedzila mnohé obľúbené podujatia. Organizátori sa v roku 2021 aktívne usilovali vyhovieť všetkým opatreniam tak, aby sa ich podujatia opäť uskutočnili. Za to im patrí naša veľká vďaka. Prostredníctvom výzvy im chceme v budúcom roku pomôcť, aby získané skúsenosti pretavili do ešte lepšej verzie svojich podujatí. Za posledné roky sme podobnými výzvami podporili aj vznik nových infraštruktúrnych projektov, aj vďaka tomu pomáhame  dvíhať kvalitatívnu latku cestovného ruchu v našom kraji stále vyššie a vyššie. Verím, že rok 2022 bude k podujatiam prajnejší a my sa opäť potešíme z ich fantastickej atmosféry naprieč celým krajom,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Na podporu podujatí vyčlenil Košický samosprávny kraj 300-tisíc eur
Celkový rozpočet z grantovej schémy programu Terra Incognita pre rok 2022 na podporu podujatí sa prerozdelí medzi najlepšie medzinárodné a regionálne podujatia. Minimálna a maximálna výška podpory sa líši s ohľadom na ich charakter. Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5- do 50-tisíc eur, organizátori regionálnych a TOP podujatí od 3- do 20-tisíc eur.  Aj v roku 2022 podá krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus pomocnú ruku pri podávaní žiadosti, realizácii aj marketingu projektov. Ako implementačný orgán vystupuje v programe Terra Incognita už od roku 2013.

,,Nečakané situácie si pýtajú nové nápady a spôsoby, ako sa prispôsobiť. Aj verejnosť si už mohla všimnúť, že sa mnohé podujatia pretransformovali a organizátori začali využívať nové techniky a formy realizácie. Zúčastniť sa na hybridnom či online podujatí už nie je ničím novým. Samozrejme, osobný kontakt a atmosféra, ktorú človek zažije na podujatí, je nenahraditeľná. Aj preto veríme, že v roku 2022 sa umelci vrátia na pódiá, remeselníci budú môcť prezentovať lokálne tradície, športovci budú bez obmedzení prekonávať samých seba a návštevníci z rôznych kútov Slovenska, ale aj spoza hraníc, spoznajú krásy Košického kraja. Veď práve podujatia, ktoré chceme touto výzvou podporiť, sú neodmysliteľnou súčasťou bohatej ponuky zážitkov z nášho regiónu,“ zdôraznila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.

Kto môže požiadať o podporu?
O podporu podujatí z výzvy na rok 2022 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré sídlia alebo majú trvalý pobyt na území Košického kraja, alebo na území Košického kraja poskytujú služby obyvateľom. Taktiež organizácie, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Žiadatelia o podporu musia svoje žiadosti so všetkými prílohami nahrať elektronicky cez aplikáciu E-grant do 31. januára  2022 do 17:00 hod.

Všetky potrebné informácie k Výzve Terra Incognita pre rok 2022 na podporu podujatí nájdu žiadatelia na stránke – www.terraincognita.sk

Online Infoseminár
Potenciálni žiadatelia sa na infoseminári dozvedia užitočné informácie spojené s predkladaním žiadostí a budú  informovaní o požiadavkách, ktoré treba pri príprave podujatia splniť. Priestor bude vyhradený aj na otázky. Vzhľadom na aktuálne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa infoseminár uskutoční len formou online stretnutí, a to cez platformu Microsoft Teams (nie je potrebná registrácia, ani prihlasovanie – stačí kliknúť na tlačidlo nižšie a pripojiť sa v čase seminára).

Termíny online infoseminárov:
1. Online seminár – utorok 21. december 2021 o 14:00
Pripojenie k infosemináru >>TU.

Zdroj: Košice Region Turizmus