Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné – NÁŠ PRÍBEH a prosba o pomoc

HUMENNÉ – Dovoľte nám osloviť Vás so žiadosťou o finančnú podporu. Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné prvýkrát v histórii svojho pôsobenia, ma možnosť mať svoje dôstojne sídlo, ktoré bude dostupne širokej verejnosti v regióne Humenné a okolie.

Zastupiteľstvo VÚC Prešov schválilo budovu bývalej Obchodnej akadémie do užívania pre Slovenský Červený kríž v Humennom na 30 rokov. Objekt si ale musíme ešte zrekonštruovať, aby bezpečne slúžil všetkým .

Plánujeme tam vzdelávať budúcich záchranárov, lekárov, psychológov, ale aj širokú verejnosť, deti a mládež, v poskytovaní prvej pomoci. Chceli by sme tam v prípade potreby realizovať mobilne odbery krvi.

Nemalý zaber majú aj naše sociálne činnosti, požičovná zdravotníckych pomôcok, polohovateľných posteli do domáceho prostredia, humanitárna pomoc, potravinová , poradenstvo, psychická prvá pomoc a množstvo ďalšieho.

Na celú túto rekonštrukciu potrebujeme nateraz okolo 100 000 €, čo pre nás nie je málo, aj keď sa všemožne snažíme získavať zdroje. Pomôže nám preto akákoľvek finančná podpora. Spolu pomôžeme.

Cieľom našej organizácie je poskytovať pomoc bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory. Pomáhame v krízových situáciách, reagujeme na odkázanosť seniorov, vedieme a vzdelávame deti a mládež.

Facebook: www.facebook.com/slovakredcross/
Web: www.humenne.redcross.sk
https://www.ludialudom.sk/profil/detail/33268?fbclid=IwAR15yG50iO6TAWS2eq_wf42aGLvQAoR6TzBohgH0R_oQCABFzVa_ojnM2EE