V Prešovskom samosprávnom kraji ocenili výnimočné osobnosti za rok 2023

PREŠOV – Šesť výnimočných mien odznelo vo štvrtok (14. decembra) na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove v rámci slávnostného udeľovania Ceny Prešovského samosprávneho kraja za rok 2023. Medzi ocenenými sa ocitol folklórny súbor, cezhraničný partner, profesorka zdravotníctva, skladateľka, lesník i vydavateľ. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) si týmto spôsobom uctil osobnosti a kolektívy, ktoré prispeli k rozvoju regiónu doma i v zahraničí v rôznych oblastiach života. Najvyššie krajské ocenenie Cena PSK 2023 bolo udelené trom laureátom a rovnako tri významné osobnosti z Prešovského kraja si prevzali Cenu predsedu PSK. Išlo už o 19. ročník tejto významnej udalosti.

„Som hrdý, že v Prešovskom kraji máme tak výnimočné osobnosti a kolektívy, ktoré svojim úsilím, vytrvalosťou a tvrdou prácou dosiahli v živote veľké veci. Vo svojom obore sú jednotkami a aj keď to nikdy nerobili preto, aby boli ocenení, túto cenu si právom zaslúžia. Rovnako im patrí naša pozornosť a vďaka za to, že reprezentujú nielen seba, ale rovno celý kraj i Slovensko. Tento rok sme však nezostali len doma, prekročili sme hranice našej krajiny a za dlhoročnú spoluprácu sme ocenili aj nášho poľského partnera z Podkarpatského vojvodstva. Verím, že táto spolupráca bude rovnako dobrá a prínosná minimálne ďalších 15 rokov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ako informovala Lea Lehotská, z oddelenie komunikácie PSK, Cenu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2023 si prevzala skladateľka a hudobníčka Ľubica Čekovská za jedinečný prínos v oblasti kultúry a hudobného umenia na Slovensku a za výnimočné výsledky s medzinárodným presahom.
Ďalším laureátom sa stal Folklórny súbor Vranovčan, ktorý patrí medzi popredné folklórne telesá na Slovensku. Za 55 rokov svojej existencie má na konte vyše 1800 vystúpení doma i v zahraničí. Cenu PSK si vyslúžil za dlhoročnú kvalitnú prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry a významnú zahraničnú reprezentáciu Prešovského kraja.
Ocenená bola aj profesorka Anna Eliášová za mimoriadne celoživotné zásluhy v rozvoji slovenského zdravotníctva v oblasti ošetrovateľstva. Počas svojej kariéry sa zaslúžila o vznik Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej čele stála 16 rokov.
Laureátom Ceny predsedu PSK sa stal lesník a ochranár Mikuláš Michelčík, ktorý výrazným spôsobom prispel k rozvoju lesníckych škôl a do roku 2003 stál na čele Štátnych lesov TANAPu. Cenu si prebral za výnimočnú dlhoročnú činnosť v oblasti odborného lesníctva, lesného hospodárstva a ochrany prírody Prešovského kraja.
Predseda PSK ocenil i vydavateľa, básnika a prekladateľa Petra Milčáka, ktorý si po revolúcii založil vlastné vydavateľstvo pod názvom Modrý Peter. Ocenený bol za výnimočný prínos v oblasti rozvoja slovenskej literatúry a knižnej kultúry.
Trojicu laureátov Ceny predsedu PSK uzavrelo Podkarpatské vojvodstvo. Ocenenie si prevzalo za dlhoročné priateľstvo a partnerstvo, intenzívny rozvoj cezhraničnej spolupráce a mimoriadnu angažovanosť pri podpore Karpatského regiónu. S poľským partnerom totiž župa spolupracuje už 15 rokov.
Počas 19-ročnej histórie najvyššieho krajského ocenenia sa medzi laureátov dostali zvučné mená, ako napr. prvý prezident SR Michal Kováč, spevák Peter Lipa, speváčka Marika Gombitová, vedec Pavol Čekan, umelecký sklár Ján Zoričák, herci manželia Stražanovci a mnohí ďalší, vrátane športových klubov či rôznych organizácií.

Autorkou udeľovaných ocenení je akademická sochárka Eva Fišerová. V prípade Ceny PSK ide o umelecké dielo v tvare gotickej brány, ktoré symbolizujúce prijímanie nových podnetov.

Cena predsedu PSK pripomína ľudské srdce obomknuté krídlami, pričom predstavuje citovú spoluúčasť na tvorivom počine ako neodmysliteľnej súčasti rozvoja civilizácie.