Rozvoj regiónu Zemplín nie je bez diaľnice reálny, tvrdia nielen zástupcovia samospráv

ZEMPLÍN – Rozvoj Zemplína je bez diaľnice nereálny, tvrdia starostovia a podnikatelia z občianskeho združenia (OZ) Diaľnica na Zemplín.

„Chýbajúca dopravná infraštruktúra spôsobuje tomuto ťažko skúšanému regiónu, ktorého okresy sú dlhodobo zaradené medzi najmenej rozvinuté, množstvo problémov,“ prezentoval názor novovzniknutého OZ jeho predseda Peter Báthory. Medzi „najpálčivejšie“ problémy regiónu podľa neho patria nedostatok investorov a s tým súvisiaca vysoká nezamestnanosť a nízka životná úroveň.

Združenie pritom poukazuje na prax prepojenosti prítomnosti investorov s okamžitým rozvojom oblasti, či už v podobe prílevu inteligencie alebo potreby výstavby škôl a ďalších objektov občianskej vybavenosti. Cieľom združenia je preto „intenzívnejšie presadzovať výstavbu diaľnice“ z Košíc do Michaloviec.

„Nemôžeme riskovať, že v regióne Zemplína nebude najbližších 20 rokov postavený ani jeden kilometer diaľnic a rýchlostných ciest. Už sa ďalej nechceme nečinne prizerať, ako nám odchádzajú rodinní príslušníci za prácou na západ,“ uzavrel Báthory.