Už boli potvrdené prvé prípady variantu delta plus aj u nás!

BRATISLAVA – V pozitívnych vzorkách na koronavírus bol na Slovensku sekvenovaním potvrdený subvariant delty AY.4.2, nazývaný tiež delta plus. Verejnosť o tom bola informovaná cez Úrad verejného zdravotníctva.

Subvariant delta plus sa predbežne podľa dostupných informácií javí o 10-15 % infekčnejší ako materská línia delta.  Podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva ide o 8 prípadov z celkovo 2 681 osekvenovaných pozitívnych vzoriek za mesiac október 2021. Faktorom prenosu bol kontakt s pozitívne testovanými osobami. Sedem osôb s potvrdeným subvariantom bolo neočkovaných, jedna osoba bola očkovaná.

„Epidemiológovia majú situáciu pod dohľadom a vlastnosti i šírenie tohto subvariantu budú dôkladne monitorovať,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas.