Iniciatíva manažmentu hotela Karpatia: Pomôžme si vzájomne, posuňme sa medzi bordové okresy!

HUMENNÉ – Fungovanie cestovného ruchu je značne postihnuté na celom Slovensku už vyše roka a pol. Ani región Zemplín nie je výnimkou.  Mesto Humenné je aktuálne zaradené do III. stupňa ohrozenia. Nálepka čierneho okresu spôsobuje vážne ekonomické problémy všetkým hotelovým a gastro-prevádzkam, ktoré musia byť uzavreté do odvolania.

Samozrejme, má to negatívny dopad na zamestnávateľov, ako i zamestnancov. Na základe algoritmu pre výpočet okresného skóre podľa COVID automatu na Slovensku /COVID automat na Slovensku – Koronavírus a Slovensko (gov.sk)/:

Zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov veku v úrovni nad 55% upravuje stupeň Covid Automat o 1 stupeň nadol za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb. Prvá úprava smerom nadol nastáva pri 65% plnej zaočkovanosti tejto populácie.

Práve preto prišiel manažment hotela s iniciatívou „Pomôžme si vzájomne, posuňme sa medzi bordové okresy“.
Táto výzva patrí všetkým nezaočkovaným obyvateľom nad 50 rokov s trvalým pobytom v okrese Humenné.

Hotel Karpatia**** v Humennom ponúka 20 eur zľavu na svoje hotelové a gastro služby každému 50+ ročnému obyvateľovi, ktorý sa preukáže potvrdením, že sa dal zaočkovať od 5. do 30. 11. 2021 a tým pomohol nielen sebe, svojím blízkym a priateľom, ale aj  celému okresu.

„Pretože v čiernej fáze  môže hotel poskytovať služby len vo výrazne obmedzenom rozsahu, platnosť 20 eur zľavy bude možné čerpať ešte tri mesiace po znížení stupňa ohrozenia podľa COVID automatu“, dodáva Róbert Dostal, manažér hotela.

Táto iniciatíva vznikla za účelom, aby hotelové a gastro prevádzky v okrese mohli naďalej poskytovať služby a vrátili sa aspoň trochu k normálnemu fungovaniu.
(red)