Svetový deň potravy (16.10.2023)

BRATISLAVA – Svetový deň potravy bol vyhlásený v roku 1979 na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations Organization). Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o význame potravy pre človeka prostredníctvom vytvárania a podpory opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých.

Potrava je definovaná ako všetky materiály, ktoré slúžia na výživu obyvateľstva. Zvyčajne sa skladá z vody, sacharidov, tukov, bielkovín a pochutín, ktoré dodávajú chuť. Vyvážená a kvalitná potrava je základom zdravého fungovania ľudského organizmu. Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa potravy je “Voda je život, voda je potrava, myslite na všetkých.“ Tento rok sa organizácia zameriava na poľnohospodárstvo v súvislosti s nadmerným používaním úžitkovej vody v procese pestovania plodín.

Svetové poľnohospodárstvo odoberá až 72 % úžitkovej vody z celkovej spotreby, upozorňuje FAO a upriamuje na fakt, že zdroje úžitkovej vody nie sú nekonečné. V posledných desaťročiach sa v dôsledku rôznych faktorov ako znečistenie, zmena klímy alebo nadmerné čerpanie podzemných vôd znížili zdroje úžitkovej vody na osobu o 20 %. Preto je podľa FAO načase začať hospodáriť s vodou obozretnejšie a je dôležité začať produkovať viac potravy a iných poľnohospodárskych komodít s menšou spotrebou vody a zároveň zabezpečiť, aby sa voda rozdeľovala rovnomerne. FAO preto vyzýva, aby sa využili všetky prostriedky na lepšie plánovanie hospodárenia s úžitkovou vodou a jej ochranou.

Tipy pre každého:

  • vyberajte si sezónne, čerstvé a lokálne ovocie a zeleninu (na vyprodukovanie je potrebné menšie množstvo vody),
  • neplytvajte jedlom (čím menej jedla vyhodíte, tým menej sa plytvá vodou),
  • šetrite vodou,
  • neznečisťujte vodu,
  • nakupujte udržateľne.

V pondelok 16. októbra bude odštartovaný slávnostný ceremoniál k Svetovému dňu potravy. Môžete sa ho zúčastniť online po kliknutí na link World Food Day Ceremony (fao.org).