Informácie týkajúce sa valorizácie pomoci v hmotnej núdzi

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo informácie týkajúce sa valorizácie pomoci v hmotnej núdzi. Zástupcovia rezortu uvádzajú okrem iného, že novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) prináša predsunutú valorizáciu súm pomoci v hmotnej núdzi. Dávky, ktoré sú na ňu naviazané, sa tak z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 zvyšujú už od 1. októbra 2023. 

Cieľom je adresná pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov na zmiernenie nepriaznivých následkov rastúcej inflácie. Príjemcovia dostanú zvýšené sumy pomoci vyplatené v novembri 2023.

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) prináša predsunutú valorizáciu súm pomoci v hmotnej núdzi. Dávky, ktoré sú na ňu naviazané, sa tak z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 zvyšujú už od 1. októbra 2023 . Cieľom je adresná pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov na zmiernenie nepriaznivých následkov rastúcej inflácie. Príjemcovia dostanú zvýšené sumy pomoci vyplatené v novembri 2023.

Opatrením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 377/2023 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi sa zvýšila dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie.

Cieľom predsunutej valorizácie je zabezpečiť pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre dieťa z dôvodu rastúcej miery inflácie, ktorá je spôsobená ekonomickými dôsledkami pandémie COVID-19 či vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj týmito krokmi sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny snaží o adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na ňu odkázané

Detaily Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 377/2023 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi nájdete TU.