Stretnutie rodákov zo zatopenej obce Dobrá nad Ondavou, s odpustom a krstom novej knihy

ZEMPLÍN – Zástupcovia pôvodných obyvateľov obce Dobrá nad Ondavou vás pozývajú na Odpustovú slávnosť Svätého Františka, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 30. septembra rekreačnej oblasti
Domaša Dobrá v rekreačnom zariadení Dobranská zátoka na Dobranskej ulici.
Svätá omša je naplánovaná o 11.00 hodine.
Nasledovať bude spoločenské posedenie s podaním obeda a krst knihy rodáčky z obce Márie Fečkovičovej, o rodnej obci Dobrá.