Služobný pes označil jednu zo školských tašiek

HUMENNÉ – Aj polícia v Humennom pravidelne vykonáva preventívno – bezpečnostné akcie na stredných školách, ktoré sa nesú pod názvom „Čisté školy“. Tento projekt je zameraný na prevenciu drogovej trestnej činnosti na školách. Takáto akcia bola vykonaná aj 15.11.2018.
Dopoludnia služobný policajný pes skontroloval tašky stredoškolákov v dvoch triedach a v jednej z nich označil školskú taška patriacu 15 ročnej študentke.
Išlo o podozrenie na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Mladá slečna následne počas osobnej prehliadky z tejto tašky vydala 3 plastové dózy s obsahom neznámej zelenej sušiny v presne nezistenom množstve ako aj jednu sklenenú dózu, tzv. bongo určenú na užívanie marihuany.

Ilustračné foto: policajný pes v akcii

Zaistené veci a látky boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom, ktorý na základe tejto skutočnosti začal vo veci trestné stíhanie pre prečin nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.