PSK: prvé miesto i Grand Prix v súťaži slovenských samospráv Zlatý erb

PREŠOV – Pätnásty ročník súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.2018 bol pre Prešovský samosprávny kraj mimoriadne úspešný. Z aktuálneho ročníka si prevzal prvú cenu za najlepšie webové sídlo, hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko i nomináciu na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien súťaže ZlatyErb.sk 2018 sa konalo už tradične počas medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave.
Do súťaže sa zapojilo 81 samospráv. Porota hodnotila 66 kritérií v 12 kategóriách. V súťaži boli ocenené najlepšie stránky obcí, miest a mestských častí, samosprávnych krajov a udelené aj špeciálne ceny.

Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko si vybojovali prvýkrát v histórii dve internetové stránky – Prešovského samosprávneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Víťazmi hlavných kategórií sa stali stránky obce Valča, opäť prvýkrát v histórii web sídla troch miest Nové Zámky, Trenčín, Bratislava a dvoch samosprávnych krajov Prešovského a Trenčianskeho.
Najlepšia stránka organizácií samospráv patrí Prievidzskej nemocnici s poliklinikou (Trenčiansky samosprávny kraj) a najlepšia bezbariérová stránka Slovenska je web mesta Krásno nad Kysucou.
Z Prešovského kraja v súťaži bodovala aj obec Ľubica (3. miesto).

Tohtoročné výsledky udeľovania cien za rozvoj informatizácie slovenských samospráv nadviazalo na sériu doterajších významných ocenení Prešovského samosprávneho kraja.

Oficiálne webové sídlo PSK www.vucpo.sk získalo v súťaži deväť prvých miest (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), dve druhé miesta (2006, 2016) a jednu tretiu priečku (2006).
Na konte má aj dve špeciálne ceny Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv (2010, 2017).

Cenu Grand Prix eSlovensko za najvyššie hodnotenia od porotcov vo všetkých kategóriách si prevzal Prešovský samosprávny kraj po prvýkrát. Spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom tak PSK bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české združenie Zlatý Erb.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie, a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením
informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a je spolufinancovaná Európskou Úniou v rámci programu Connecting Europe Facility.
Slávnostné vyhlasovanie výsledkov 15. ročníka prebehlo v bratislavskom hoteli Crowne Plaza v stredu 14. novembra 2018.

Doplňujúce informácie o web sídle www.vucpo.sk:
– prioritným cieľom webového sídla Prešovského samosprávneho kraja je sprístupniť čo najviac kvalitných informácií pre všetkých, poskytnúť všetkým občanom, vrátane znevýhodnených občanov s handicapom, prehľadnejší a komplexnejší prístup k informáciám a službám samosprávy a Prešovského kraja aj s využitím nových technológií IT a služieb – s dôrazom na dodržiavanie platnej legislatívy (často aj nad jej rámec)
– najviac navštevované stránky v roku 2018 – Samospráva, Úrad PSK, Voľné pracovné miesta,
Výberové konania, Zamestnanci úradu, Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu,
Zastupiteľstvo PSK, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Športovci 2017 – online hlasovanie,
Pohotovostné služby – Lekárske služby prvej pomoci
– najviac využívané elektronické služby v roku 2018 – vyhľadávanie poslancov a ich dochádzka na
zasadnutí, hlasovanie poslancov zastupiteľstva, zverejňovanie všeobecno-záväzných
nariadení, zverejnenie územného plánu, licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú
autobusovú dopravu
– NAJ novinky webového sídla v roku 2018
* Od septembra 2018 – televízna relácia Týždeň PSK s týždennou periodicitou
* Otvorené údaje OPEN DÁTA – zverejnené datasety z niektorých oblastí kompetencií kraja –
priebežne sa dopĺňajú nové (použité aj pri 1. prešovskom HACKATLONE)
* Prešovský kraj bez bariér – informácie o možnostiach prístupnosti na Úrade PSK a v
kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnuté aj ako otvorené údaje
* Mapa bezbariérových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – informácie a celkový
prehľad o bezbariérovosti a prístupných miestach, službách v kultúrnych organizáciách,
ktorých je zriaďovateľom Prešovský samosprávny kraj
* Optimalizácia informácií na webovom sídle
* Sociálne siete – aktívnejšia, dynamickejšia komunikácia s občanmi prostredníctvom
sociálnych sietí, najmä FB, živý prenos prostredníctvom Facebooku
* Zvýšený počet videí na youtube, FB, ale aj v rámci konkrétnych aktualít a tlačových správ

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK