Slovníček: česko-chorvátsky (CH-J)

Chorvatsko vlajka

Prinášame vám stručný česko-chorvátsky slovníček, ktorý by mohol pomôcť počas vašej dovolenky v tejto obľúbenej destinácii (aj) občanov Slovenska. Je rozdelený na niekoľko časti, podľa počiatočného písmena v slove.

chalupa vikendica
chamtivý grebljivi
charakter karakter
charakterní karakteran | karakterna
chata vikendica | vikend kuća
chcete hoćete (li)
chemický kemijski
chemie kemije
Chile Čile
chilský čilski
chinin kinin
chirurg kirurg
chirurgie kirurgija
chladič hladnjak
chladit hladit
chladnička hladnjak | frižider
chladno hladno (vrijeme)
chladný hladan (dan)
chlap momak
chlapec dečko
chlazený vodou hlađen vodom
chléb kruh
chleba kruha
chlebíček sendvič
chlév staja
chlubit se čím hvalit se čim
chlup dlaka
chmel hmelj (brati)
chod rad (motora)
chodba hodnik
chodec pješak
chodit ići (u kino)
chodník trotoar | pločnik
cholera kolera
choreografie koreografija
choroba zarazna bolest
choulostivý na osjetljivi na
chovat se ponašat se
chovat (drůbež) uzgajat (stoku | živinu | perad)
chrám hram
chránit čuvat
chrápat hrkat
chraptět promukao
chromý sakat | invalid
chronický/á kroničan | kronična
chrup zubi | zubalo
chřest špargla | špargle
chřipka gripa
chtěl bych htjelo bih
chtěl jsem htjelo sam
chtít htjet
chudák siromah
chudý siromašan (čovjek)
chuť tek | apetit
chutnat kušat | probat
chůze hod
chválit hvalit (koga)
chvět se trest se
chvíle moment | trenutak
chyba grješka
chybět falit
chystat spremat
chytit uhvatit (ribu)
chytat hvatat (ribu)
chytrý/á bistar | bistra | pametan | pametna
ideál ideal
ideální idealan | idealna
igelitový/á plastičan | plastična
ihned odmah
ilustrace ilustracija
ilustrovaný ilustrirani
imitace imitacija
imperialismus imperijalizam
impresionismus impresionizam
Ind Indijac
indický indijski
Indie Indija
Indonésie Indonezija
industrializace industrijalizacija
infarkt infarkt
infekce infekcija
informace informacija
informovat informirat
iniciativa inicijativa
iniciativní inicijativni | inicijativna
injekce injekcija
inscenace (divadelní) (kazališno) insceniranje
instalatér instalater
instituce ustanova | institucija
institut institut
instrukce instrukcija
inteligence inteligencija
inteligentní inteligentan | inteligentna
intenzivní intenzivan | intenzivna
internát internat
interval interval
intervenovat intervenirat
intimní intiman | intimna
invalida invalid
inzerát oglas
inženýr inženjer
ironie ironija
Irsko Irska
ischias išijas
Ital/ka Talijan | Talijanka
italský talijanski
izolace izolacija
Izrael Izrajel
jablko jabuka
jaderný atomski
Jadran Jadran
jahoda jagoda
jachta jahta
jak dlouho? koliko dugo?
jak je to daleko? koliko je to udaljeno?
jak se jmenuje/te? kako se zove? | Kako se zovete?
jak? kako?
jakmile čim
jako kao
jakost kvaliteta | klasa
jakou barvu? kakve boje?
jakou velikost? koje veličine?
jaký kakav
Japonsko Japan
japonský japanski
jarní proljetni
jaro proljeće
jasné jasno (mi je)
jasno vedro nebo
jasný (den) vedar | vedri (dan)
játra jetra
jazyk jezik
ječmen ječmen
jed otrov
jeden | jedna jedan | jedna
jedenáct jedanaest
jedenáctka jedanaestka
jedenáctý jedanaesti
jediný jedini
jedla jela
jedlý jestiv
jednání (činnost) postupak | dogovor
jednička jedinica
jedno (mě je to) meni je to svejedno
jednobarevný jednobojan
jednodenní jednodnevan
jednoduchý jednostavan
jednolůžkový jednokrevetni
jednosměrný provoz jednosmjerni promet
jednota jedinstvo
jednotka jedinica | grupa
jednotlivec pojedinac
jednotlivý pojedini | pojedinačan
jednotný jedinstven | ujedinjen
jednotvárný jednoličan
jednou jedanput
jedovatý/á otrovan | otrovna
jehla igla
jehně janje
jehněčí janjeće meso
jeho | její njegov | njoj
jejich njihov (bazen)
jelen jelen
jelito krvavica
jemný (člověk) nježni (čovjek)
jenže samo | ali | eh
jeřáb dizalica | kran
jeskyně špilja | pećina
jesle jaslice
ještě još
jet vozit
jeviště bina | pozornica
jez jaz
jezdec jahač
jezero jezero
Ježíš Isus
jídelna blagovaonica
jídlo jelo
jih jug
jihovýchod jugoistok
jihozápad jugozapad
jinak drugačije | inače
jinam na drugo mjesto
jinde na drugom mjestu
jindy drugi put
jiný drugi
jiskra iskra
jíst jest (jelo)
jistě svakako | sigurno
jistota sigurnost
jistý uvjeren (sam)
jít ići (u šetnju)
jízda vožnja (autom)
jízdenka karta za vožnju (vlakom)
jizva ožiljak
již već
jižně od južno od
jižní južni
jmeniny imendan
jméno ime
jmenovat se zvat se
jmenuji se zovem se
jód jod
jogurt jogurt | ukiseljeno mlijeko