Slávnostná prezentácia knihy Kaštieľ v Snine

SNINA – Históriu sninského kaštieľa od jeho začiatkov až po súčasnosť mapuje odborná knižná publikácia s názvom Kaštieľ v Snine, ktorá bude slávnostne uvedená do života v nedeľu 18. júna 2017 o 18.00 hodine v reprezentačnej sále kaštieľa.

Kniha zahŕňa obdobie nasmerované na kaštieľ a jeho majiteľov od prvej písomnej zmienky o meste z roku 1317. Jednotlivé kapitoly podávajú vyčerpávajúce informácie o šľachtických rodoch, ktorým kaštieľ v minulosti patril, ale sú tiež venované novodobému obdobiu kaštieľa. Obsah knihy je zameraný aj na okolie, ako sú hospodárske budovy a park. Záver tvorí kalendárium a obrazová príloha o súčasnosti kaštieľa.
Autormi publikácie sú PhDr. Daniela Pellová, ktorá spracovala kapitolu kaštieľa v Snine do roku 1918 a Ing. Miroslav Buraľ, ktorý odborne spracoval obdobie v rokoch 1918 – 1989. Zostavovateľom a odborným redaktorom je PaedDr. Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Kalendárium novodobých udalostí „života“ kaštieľa spracovala Mgr. Viktória Capová. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou knihy je PaedDr. Daniela Kapráľová. Grafickým dizajnérom je Samuel Čarnoký, aktívny grafický dizajnér v odbore typografie, dizajne písma a knižnej publikácie.
Kniha Kaštieľ v Snine pozostáva zo sto strán textu a obrazových príloh. Vydavateľom pre mesto Snina je tlačiareň Vienala s.r.o. v Košiciach.
Hosť večera: LOTZ TRIO

Lotz Trio je formácia pomenovaná po fenomenálnom nástrojárovi Theodorovi Lotzovi (1746–1792), ktorý pôsobil v Prešporku a Viedni. Na kópiách unikátnej sady Lotzových basetových rohov z hradu Krásna hôrka uvádza Harmoniemusik, ktorá zaznievala v šľachtických či slobodomuráskych kruhoch koncertne alebo v podobe hudby k stolovaniu Tafelmusik.
V repertoári Lotz Tria dominuje tvorba hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta a prestížneho slovenského skladateľa Juraja Družeckého. Lotz Trio pravidelne koncertuje doma i v zahraničí.