Samospráva Košíc začína fungovať v krízovom režime. Vyplácanie odmien zrušili a ohrozené sú verejné služby

KOŠICE – Samospráva metropoly východu začína úradovať v krízovom režime. Krízový režim v praxi podľa hlavného kontrolóra mesta Pavla Galla prinesie výrazné obmedzenie bežných výdavkov, aj tých, ktoré sú určené na bežné potreby mesta. Ako ďalej informovali zástupcovia Košíc, obmedzenie výdavkov zasiahne i prevádzku magistrátu a mestských podnikov, a to s cieľom čo najskôr dosiahnuť úspory na prevádzkových a mzdových nákladoch.

Podľa hlavného kontrolóra krízový režim tiež ovplyvní niektoré z kompetencií, ktoré mestu vyplývajú zo zákona. Ide napríklad o odvoz komunálneho odpadu, údržbu ciest či verejných priestranstiev. Samospráva zároveň deklaruje zámer čo najväčšmi eliminovať jeho dopady na školstvo či sociálnu starostlivosť.

Finančné provizórium

Počas stretnutia finančného krízového štábu primátor Košíc Jaroslav Polaček uviedol, že metropolu východu čaká na začiatku budúceho roka vstup do rozpočtového provizória. „Úsporné opatrenia sa týkajú zníženia výdavkov v minimálnej výške 5 percent oproti tým výdavkom, ktoré boli schválené v rozpočte mesta na tento rok,“ dodáva mesto. Konkrétne opatrenia týkajúce sa úsporných opatrení vo všetkých oblastiach života mesta chce vedenie Košíc predstaviť poslancom na najbližšom riadnom rokovaní, ktoré bude 12. decembra.

Odmien sa tak skoro nedočkajú

Do najbližšieho pondelka (4. december) musia všetky oddelenia magistrátu mesta i jeho referát predložiť takzvanú SWOT analýzu. V nej by mali identifikovať riziká, ktoré by hrozia pri nenavýšení rozpočtu. „Zároveň majú navrhnúť opatrenia s odôvodnením dopadov, resp. prípadných škôd pri pripravovaných investíciách, eurofondových projektoch a služieb mesta Košice. Pre všetkých zamestnancov mesta, mestských podnikov a organizácií bolo bez akýchkoľvek výnimiek až do odvolania zakázané vyplácanie odmien,“ uviedli predstavitelia samosprávy. Odmien sa vzdá i samotný primátor, ktorý zároveň navrhne i zmenu odmeňovacieho poriadku pre poslancov.

Najväčší zriaďovateľ škôl a školských zariadení na Slovensku

Mesto Košice je najväčší zriaďovateľ škôl a školských zariadení na Slovensku a v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy musí na mzdy zamestnancov v školstve zaplatiť o 10,6 miliónov eur viac ako v roku 2022, resp. 5,1 miliónov navyše oproti tomuto roku. Vzhľadom na nárast výdavkov musí oddelenie školstva pripraviť návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení. Zmeny by mali byť poslancom mestského zastupiteľstva (MsZ) predložené na budúci rok.

Zvyšovanie poplatkov odmietli

„Dôvodom zvolania finančného krízového štábu bola nepriaznivá finančná situácia mesta, pre ktorú v súčasnosti nie je možné pripraviť vyrovnaný rozpočet. Poslanci mestského zastupiteľstva za uplynulý týždeň na jeho mimoriadnych rokovaniach dvakrát odmietli návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, v školských zariadeniach, daň z nehnuteľností a ubytovania. Ich zvýšenie mohlo do rozpočtu priniesť až 25 miliónov eur,“ uvádzajú na magistráte.

Vzhľadom na to, že schválené neboli, MsZ bude mať podľa hlavného kontrolóra problémy pri zostavovaní vyrovnaného rozpočtu, keďže rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami sa pohybuje okolo 44 miliónov eur.

Kontrolór mesta očakáva zhoršovanie

Hlavný kontrolór mesta Gallo je toho názoru, že mesto je vo veľmi nepriaznivej finančnej situácii, a to i z dôvodu rastu niektorých výdavkov a nezvýšenia príjmov. Zlá finančná situácia sa podľa neho bude ešte zhoršovať. Nevylúčil ani to, že Košice môžu mať problém s nedostatočnou platobnou schopnosťou.

„Aj to bol jeden z dôvodov, prečo od ekonomického oddelenia bude pravidelne vyžadovať monitorovaciu správu o všetkých záväzkoch mesta vrátane tých po lehote splatnosti. Pavol Gallo informoval aj o stretnutí s kontrolórmi mestských častí, ktorí vyjadrili pochopenie nad chystanými racionalizačnými opatreniami zo strany mesta a pridali aj niektoré návrhy napr. v oblasti koncepčného riešenia problematiky miestnych daní a poplatkov,“ uviedla samospráva.

Chýbajú podielové dane

Problémy vyplývajú najmä z výpadku podielových daní, ktoré sú pre slovenské samosprávy hlavným zdrojom financovania. Ďalšie finančné problémy spôsobujú i nové kompetencie miest, ktoré vedú k nárastu ich výdavkov. „Konkrétne na rozpočet mesta to za uplynulé štyri roky znamenalo negatívny finančný dopad v celkovej výške 115 miliónov eur,“ uvádzajú zástupcovia samosprávy Košíc.