Šaliansky Maťko – okresná súťaž v Humennom

HUMENNÉ – Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Maticou slovenskou uskutočnili dňa 31.1.2023 v koncertnej sále Vihorlatského múzea okresnú súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

Súťažilo sa v troch kategóriách, podujatia sa zúčastnilo 27 súťažiacich z 13 základných škôl humenského okresu:  z Humenného zo  ZŠ Jána Švermu, ZŠ Pugačevova, ZŠ Laborecká, ZŠ Dargovských hrdinov,  ZŠ Hrnčiarska, ZŠ SNP, ZŠ Kudlovská, Cirkevnej spojenej školy Duchnovičova, zo ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou, ZŠ s MŠ Koškovce, ZŠ s MŠ Papín, ZŠ s MŠ Udavské a ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou.

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení PhDr. Eva Jacevičová, Mgr. Zuzana Švecová a Mgr. Veronika Lattová, ktorá súťaž vyhodnotila nasledovne:

I. kategória:

  1. miesto: Evka Vojtková, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
  2. miesto: Ela Haníková, ZŠ Pugačevova Humenné
  3. miesto: David Kala, ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou

II. kategória:

  1. miesto: Martin Tomčišák, ZŠ Hrnčiarska Humenné
  2. miesto: Ema Škovronská, ZŠ Pugačevova Humenné
  3. miesto: Laura Uhrinová, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, Hana Grajcarová, ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou

III. kategória:

  1. miesto: Valéria Vaceľová, ZŠ Hrnčiarska Humenné
  2. miesto: Ela Motiľová, ZŠ Laborecká Humenné
  3. miesto: Nela Čornaničová, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, Viktória Geršiová, ZŠ Kudlovská Humenné

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na krajskú súťaž.  Všetkým účinkujúcim za ich výkony gratulujeme a postupujúcim držíme palce na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční už 15. februára 2023 v Prešove.

Poďakovanie patrí najmä obetavým pedagógom vyššie menovaných škôl,  ktorí nielen súťažiacich na okresnú súťaž pripravili, ale sa podieľali aj na organizovaní školských kôl súťaže a propagovaní našich krásnych slovenských povestí medzi žiakmi a pedagógmi ich školských zariadení.
Boli to:  Mgr. Miroslava. Radová, Mgr. Eva Jakubová, Mgr. Vlasta Fedičová, Mgr. Jana Lešková, Mgr. Ivana Kočanová, Mgr. Veronika Krišková, Mgr. Ivana Čepová, Mgr. Iveta Janíková, Mgr. Petra Dolobáčová, Mgr. Liana Gógová, Mgr. Mária Čorná, Mgr. Jana Hančarová, Mgr. Bibiana Bilšáková, Mgr. Jana Kurilová, Mgr. Daniel Saloka, Mgr. Diana Šepeľová, Mgr. Jana Porvažníková, SZUŠ Via arto – Bc. Kristína Drotárová, Dis. art., Mgr. Mariana Mažeriková, Mgr. Anna Stirčáková, Mgr. Slavomíra Šimurdová, Mgr. Iveta Šotiková,  Mgr. Miroslava Riedl, PaedDr. Ingrid Baránková a Mgr. Darina Cmarová.

Okresnú súťaž organizačne pripravila Ing. Lenka Vašková, ceny v podobe kníh slovenských povestí poskytol predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art.,
odborný pracovník Vihorlatského múzea, člen Výboru Matice slovenskej