PSK zainvestoval do modernizácie školy v prírode 1,4 mil. eur

PREŠOV – Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej je po rozsiahlej rekonštrukcii. Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj zainvestoval do prestavby interiéru vyše 1,4 milióna eur. Stavebné práce trvali jeden rok a priniesli tomuto účelovému zariadeniu vyšší štandard a modernejšie vybavenie.

Rekonštrukčné práce v objektoch školy v prírode začali v máji minulého roku. Stavebné práce na hlavnom ubytovacom objekte vrátane vnútorného vybavenia boli ukončené vo februári t.r. , na čo nadväzovali práce vo vedľajšej prevádzkovej budove. Stavbu realizovala po verejnom obstarávaní spoločnosť DAG Slovakia, a.s., Prešov. Financie vo výške viac ako 1,4 mil. eur zo svojho rozpočtu vyčlenil zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj.

 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský

„Ide o významnú investíciu, ktorá má slúžiť hlavne deťom a mládeži. Škola v prírode prioritne poskytuje pobyty pre materské, základné i stredné školy i žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami nielen z regiónu, ale celého Slovenska, dokonca zahraničia. Takže sú to dobre vynaložené peniaze. Navyše ak ide o moderné, účelové zariadenie, ktoré spĺňa aj tie najnáročnejšie kritériá, nemusíme sa obávať o jeho naplnenosť a plnohodnotné využitie ,“ uviedol krátko pred kolaudáciou zariadenia predseda PSK Milan Majerský.

V rámci stavebných úprav išlo predovšetkým o zmenu vnútornej dispozície. Pôvodné izby pre 8 až 10 postelí so spoločnými hygienickými zariadeniami na chodbe sú už minulosťou. „Prestavbou vznikli izby hotelového typu, t.j. dvojposteľové izby s prístelkou s vlastnými hygienickými zariadeniami na každej izbe. Pôvodná kapacita – 100 postelí s viaclôžkovými izbami a 3 apartmánmi sa zmenila nepatrne na 99,“ uviedol Valerián Kuffa, riaditeľ školy v prírode Detský raj. Ako dodal, už v minulosti sa podarilo postupne opravovať exteriér, teraz prišli na rad zásadné interiérové úpravy. „Vybudovali sa nové priečky, vnútorné inštalačné rozvody, omietky, sadrokartónové pohľady, obklady a dlažby. Pribudol výťah, wellness, fitness, recepcia, čo rozhodne zvýšilo štandard celého zariadenia,“ konštatoval riaditeľ. Ako dodal, prvé školské turnusy by mali nastúpiť už začiatkom júna.
Škola v prírode zabezpečuje pobyt a podmienky v škole v prírode pre deti od piatich rokov z materských škôl, pre žiakov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a škôl pre deti a žiakov zo špeciálnych škôl.

Organizuje tiež jazykové kurzy, lyžiarske a plavecké výcviky, súťaže, kultúrne a vzdelávacie aktivity, turistické a poznávacie pobyty pre deti a dospelých a iné záujmové činnosti.

Zariadenie má k dispozícii i vonkajšie multifunkčné ihrisko, spoločenské miestnosti, učebne i kongresovú miestnosť.
Detský raj v Tatranskej Lesnej bol postavený ešte v roku 1931 v jednej z tatranských osád ako ozdravovňa. Školám v prírode slúži od polovice 20. storočia.
V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja funguje táto rozpočtová organizácia od júla 2002.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK