PSK: viac ako 2,8 miliónov smeruje do kultúry, cestovného ruchu i cykloturizmu

PREŠOV – Cezhraničná spolupráca Prešovského samosprávneho kraja prináša viditeľné výsledky. V rámci programu Interrreg V-A v kraji bolo schválených ďalších 33 mikroprojektov, z ktorých trinásť bude realizovaných s Malopoľským vojvodstvom.

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia vo štvrtok 17. mája v Inovačnom partnerskom centre v Prešove za účasti poľských partnerov. Prešovský samosprávny kraj v rámci programu INTERREG V-A Poľsko Slovensko na roky 2014 – 2020 ako partner zodpovedný za implementáciu manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov. Zamerané sú predovšetkým na aktivity v kultúre a cestovnom ruchu, rovnako na podporu vzdelávania a prepojenia na trh práce. Aktuálne sa z prvej výzvy v kraji realizuje 47 projektov za takmer 1,5 milióna eur. V rámci druhej výzvy je schválených ďalších 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.
„Fond mikroprojektov považujeme za efektívny nástroj rozvoja nášho kraja. Cezhraničné finančné zdroje významne pomáhajú najmä našim obciam, mestám i neziskovým organizáciám pri realizácii mnohých zaujímavých a prospešných aktivít pre svojich obyvateľov. Hoci ide investične o pomerne malé projekty, ich efekt je veľký a pritom hmatateľný. Veľmi ma teší záujem zo strany žiadateľov, ešte viac fakt, že sme v kraji tak úspešní,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pri slávnostnom podpise zmlúv o poskytnutí finančného príspevku.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský

V spolupráci so Združením Euroregión Tatry Prešovský samosprávny kraj zazmluvnil 13 mikroprojektov za vyše 1 milión eur, ktoré budú realizované spoločne s Malopoľským vojvodstvom.

Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým samosprávy v kraji, ktoré sa zamerali najmä na investičné i mäkké aktivity v cestovnom ruchu a kultúre. Pozoruhodné sú najmä mobilné aplikácie, zaujímavé expozície, e-produkty, virtuálne prehliadky a nové propagačné materiály.

Napríklad mesto Kežmarok vytvorí remeselnícko-historickú trasu so značením cechov na domoch a tiež oddychovú zónu pri cyklochodníku. Levoča bude mať moderné turistické informačné centrum a v Plavči sa zamerajú na archeologické výskumy hradu a tiež ľudové tradície. Hlavnou aktivitou obce Lesnica bude vytvorenie e-produktu a webovej stránky v štyroch jazykových mutáciách. V Cigeľke vybudujú turistický chodník minerálnych vôd, vo Sveržove vysadia ovocné sady s krajovými odrodami a v Spišskom Hrhove dajú vzniknúť interaktívnemu MUZikMUZeu. Ľudovým remeslám, regionálnej gastronómii či etnografickému výskumu sa chcú venovať v Raslaviciach. Mesto Spišská Belá dobuduje infraštruktúru k existujúcim cyklotrasám. So zaujímavou iniciatívou prichádza aj Tatranská horská služba, ktorá v rámci mikroprojektu vytvorí odbornú skupinu dobrovoľníkov – horských vodcov, ktorí budú sprevádzať v horách turistov a pre zvýšenie bezpečnosti zavedie aj elektronickú službu s aktuálnymi údajmi o teréne, podmienkach túry či iných obmedzeniach.

Pre realizáciu mikroprojektov je zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených spolu takmer 3 milióny eur. Po prehodnotení dosiahnutých výsledkov a výstupov do konca roka 2018 bude táto suma navýšená o približne 750 tisíc eur. Prešovský samosprávny kraj doteraz vyhlásil šesť výziev, v rámci ktorých získal a prerozdelil už takmer 2,8 mil. eur.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK