Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Materskej školy na Kukučínovej ulici

SNINA – Domáca samospráva sa snaží vo veľkej miere využívať podporné prostriedky Európskej únie na zveľaďovanie svojho majetku. Po rekonštrukciách a modernizácii všetkých základných škôl a niekoľkých materských škôl potrebovala nevyhnutnú opravu a zateplenie aj najväčšia sninská Materská škola na Kukučínovej ulici.
Mesto Snina bolo úspešné v získaní nenávratného finančného príspevku vo výške 444 849,13 eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov. Cena diela sa však po verejnom obstarávaní znížila na sumu 445 212 eur a z toho nenávratné finančné prostriedky boli vo výške 422 952 eur. Na doplňujúce stavebné práce boli z vlastných zdrojov použité financie vo výške 17 146 eur. Zhotoviteľom prác bola firma Reinter s.r.o. Humenné.

Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti budovy.
Stavebné práce prebiehali od októbra 2017 do 5. mája 2018 počas riadnej prevádzky materskej školy. Vedenie MŠ a stavebná spoločnosť vykonali všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia detí, personálu a rodičov.
V stredu 16. mája sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej materskej školy za účasti predstaviteľov samosprávy, zhotoviteľa stavby, projektanta, vedenia materskej školy a rodičov.

Po prestrihnutí pásky sa k prítomným prihovorili riaditeľka MŠ Kristína Varšová, výkonná riaditeľka firmy Reinter s.r.o. Adriana Simonová a primátor mesta Štefan Milovčík. Všetci traja vyjadrili spokojnosť s realizovanými stavebnými prácami a tiež radosť z toho, že sa rekonštrukcia podarila v stanovenom termíne.
Z peknej farebnej fasády sa tešia nielen deti, ale aj ich rodičia a zamestnanci. A čo je podstatné, všetkých teší skutočnosť, že počas chladných mesiacov budú mať v škôlke konečne teplejšie.
Záver slávnostného podujatia patril krátkemu kultúrnemu programu v podaní detí z tejto materskej školy a malej recepcii.

Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ v Snine
Foto: Anna Lazurová