Primátor prijal víťazov celoslovenskej súťaže Roadshow 2017

SNINA – V stredu 16. mája prijal na pôde Mestského úradu v Snine primátor Štefan Milovčík štyroch študentov Strednej priemyselnej školy v Snine, víťazov celoslovenskej súťaže Roadshow 2017. Pozvanie prijali aj riaditeľka školy Alena Romanová a učiteľka Anna Buchláková, ktorá študentov v projekte usmerňovala a viedla.
Tradičnú súťaž vyhlásil Úrad vlády SR a zapojilo sa do nej 25 projektov z osemnástich stredných škôl z celého Slovenska. Študenti riešili reálne témy, ktoré vnímajú a cítia vo svojom okolí. Boli to najmä témy týkajúce sa zlepšenia stavu v meste, obci či regióne, nových environmentálnych riešení, podpory gastronómie či rekonštrukcie pamiatok. V silnej konkurencii zvíťazil projekt Zdieľaj bicykle, šetri prírodu študentov SPŠ v Snine.
Tento tím tvorili Patrícia Andrejčíková, Petra Mišková, Viktor Dráb a Mário Širgeľ.

„Priemyslováci“ predstavili primátorovi svoj projekt zdieľaných bicyklov, ktorý by pomohol zatraktívniť cestovný ruch. Primátor ocenil prácu študentov a vyzdvihol ich snahu o propagáciu mesta i regiónu. V neformálnom rozhovore tiež odznelo z oboch strán niekoľko podnetov a nápadov, ako by tento projekt mohol v budúcnosti reálne fungovať. Na stretnutí odzneli rôzne témy. Okrem iného, predstavil primátor aj ďalšie plánované investičné aktivity, ktoré by prispeli k zdravému životnému štýlu a zlepšeniu športového vyžitia v meste.
Na záver primátor poďakoval štvorici študentov za reprezentáciu svojej školy a mesta a venoval im malé darčeky.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine