Zvyšovanie cien reklamy a inzercie bude pre HNTV na škodu!

Návrh, na zvýšenie cien za inzerciu a reklamu v HNTV, ktorý dnes predložil pán Rusinko je v skutočnosti nezmysel. To vám povedia všetci, ktorí sa televíznej, aj inej reklame v našom regióne profesionálne venujú.

Ak porovnáme množstvo vyrobenej a vysielanej reklamy a tiež občianskej inzercie v HNTV spred obdobím 2 rokov s dneškom, zainteresovaným je jasné, že došlo k markantnému zníženiu vysielaného reklamného času. Dôvodov je viac. Naša televízia už dávnejšie nevyrába žiadne reklamné kampane, nikto systematicky nekontaktuje osobne podnikateľské subjekty, komunikácia v tejto oblasti cez sociálne siete nefunguje tak, ako sa to robilo v minulosti. Moje slová potvrdia mnohí v minulosti spokojní zadávatelia reklamy a hlavne – dôkazom je minutáž využitia reklamného času. Podľa platného zákona môže humenská televízia využiť v každej hodine vysielania maximálne 12 minút na vysielanie reklamy. Koľko platenej reklamy a inzercie vysielajú teraz? 3 minúty? Možno ešte menej.

A reakciou na tento stav je to, že chcete zvýšiť ceny pre všetkých – aj pre občanov, aj pre súkromné právnické subjekty. Toto je príklad, ako sa efektívne u úvodzovkách, reaguje na pokles ponuky. Platenú reklamu ani inzerciu nemáme – tak ešte poďme zdvihnúť ceny, aby sme mali ešte menej.

RNDr. Mária Cehelská,
predsedníčka poslaneckého klubu
„Za demokratické Humenné“ pri MsZ Humenné

To, že hovorím pravdu sa presvedčí každý, ak si pozrie aktuálny videotext. Aspoň trochu zorientovanému občanovi je zrejmé, že slučka videotextu sa opakuje približne raz za 30 minút, aj keď v minulosti to bolo raz za 2-3 hodiny – to znamená, že platenej reklamy ani inzercie príliš niet. Aby sa tento negatívny stav napravil, je nevyhnutné, aby sa získavaniu reklamy niekto v HNTV seriózne a systematicky venoval. Po zrušení funkcií riaditeľky a neskôr aj šéfredaktora, za ktorým bolo politické rozhodnutie primátorky vyhodiť pána Ondovčina z televízie kvôli odvysielaniu reportáže o havárii na rozvodoch tepla – dnes vlastne v televízii nemáme v štruktúre výkonného manažéra, ktorý by bol zodpovedný za túto oblasť. Pán Gregorovič je predsedom predstavenstva ale určite nie editorom alebo vedúcim vydania. Kto vlastne rozhoduje, čo sa bude alebo nebude vysielať si môžeme len domyslieť, ale to je už na inú diskusiu. Má 1. Humenská a.s, schválenú a zverejnenú personálnu štruktúru spoločnosti? Asi nie, pretože na webe HNTV nič také nenájdete.

Navrhujem, predložiť poslancom aj verejnosti serióznu analýzu – ako a kto porovnával cenníky jednotlivých mestských televízií a akou metodikou sa vypočítali nové ceny za služby.
Dnešný návrh v predloženej podobe navrhujem stiahnuť z rokovania a radšej namiesto zvyšovania cien je nutné zatraktívniť vysielanie humenskej televízie, aby nebola, ako je tomu doposiaľ podľa môjho názoru, len hlasnou trúbou primátorky mesta.
To všetko má spolu súvis, aj navrhované navýšenie rozpočtu v kapitole HNTV. Neviem, či občania nášho mesta vedia, ale keď sa zlučovala HNTV, s.r.o. s 1. Humenskou a.s, televízia mala na svojom účte ušetrených niekoľko desiatok tisíc Eur, ktoré si predchádzajúci manažment – ešte od čias pani Jakubovovej, cez Otriovú, Šepeľu, Fecuru až po Ondovčina šetrili práve na nákup nevyhnutnej modernej digitálnej techniky. Kde sú tie peniaze? Aká technika sa nakúpila? Môže si to verejnosť preveriť? Kde – keď na webe HNTV nenájdete ani objednávky, faktúry či zmluvy.

Pani Vaľová sa nechala na začiatku roka inšpirovať primátorkou Prešova – a určite by bolo dobré, ak by sme sa nechali inšpirovať aj prešovskou mestskou akciovou spoločnosťou Technické služby – na ich webe bez problémov nájdete spomínané objednávky, faktúry, zmluvy, výročné správy, súvahy, výkazy ziskov a strát. V návrhu nášho rozpočtu na tento rok je v Aktivite 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb navrhnutých 87 000 eur. Prečo v tejto aktivite na rozdiel od iných, napríklad pri MsKS sa neuvádza presne, na čo koľko financií použije? Pani Vaľová často hovorí o transparentnosti a efektívnosti – tak ukážme Humenčanom že hovoriť už nestačí a že sme reálne schopní spravovať mestské financie maximálne účelne a transparentne.

(Text v rámci vystúpenia počas rokovania MsZ 21.2.2018 k návrhu na zvýšenie cien služieb poskytovaných 1. Humenskou a.s. s účinnosťou od 1.3.2018)

RNDr. Mária Cehelská,
predsedníčka poslaneckého klubu
„Za demokratické Humenné“ pri MsZ Humenné


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.