Prešov – Unikátna výstava s interaktívnymi prvkami

V  Prešove rezonuje číslica 7. Odhliadnuc od toho, že ju máme na konci aktuálneho roka, až dvakrát sa objavuje aj v čísle, ktoré znamená počet rokov písanej histórie tohto miesta. 770 rokov – to už je jubileum, ktoré si nemožno nevšimnúť. A už vôbec ho nemôžu obísť inštitúcie uchovávajúce pamäť mesta a regiónu.

 Krajské múzeum v Prešove a Štátny archív SR v spolupráci s mestom Prešov a ďalšími inštitúciami pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove pripravili jedinečnú výstavu, ktorá sa v Prešove tak skoro nebude opakovať.
Výstava 770 – Prešov – mesto v srdci Európy sa otvára 8. júna a potrvá do 5. novembra.  Každú výstavu namiesto čítania jej popisu je lepšie navštíviť a vnímať silu výpovede predmetov, ktoré sa zachovali z hlbín dejín a nesú v sebe zakódovanú výpoveď stáročí. Napriek tomu sa pokúsime priblížiť aspoň tie najunikátnejšie predmety a najzaujímavejšie interaktívne súčasti, ktoré túto výstavu činia jedinečnou a sú dôvodom na jej pozretie.

Vystavia i najstaršiu listinu

Výstava prináša originálne listiny z dejín Prešova, medzi nimi predovšetkým listinu z roku 1247, kde sa po prvýkrát v písanej podobe  uvádza  pomenovanie Prešov (Epuryes). Okrem zmienky o Prešove tu možno nájsť aj ďalšie miestne názvy, napríklad Sekčov či Delňa. Je iste zaujímavé dívať sa na listinu starú 770 rokov, ale čo z toho, ak nečítame starobylé písmo a vôbec nerozumieme latinčine? Múzeum sa preto pokúsilo silu zážitku z pohľadu na originálnu listinu umocniť využitím technických vymožeností 21. storočia a ponúka návštevníkovi interaktívnu aplikáciu, ktorá mu pomocou magickej lupy na multidotykovej obrazovke umožní listinu čítať v slovenskom preklade. Prípadne mu umožní nájsť ono čarovné pomenovanie Prešova, ktoré je dôvodom na tohtoročné oslavy.

 Pochopenie dejín cez moderné technológie

Moderné technológie, použité v Krajskom múzeu v takejto podobe po prvýkrát, poskytnú návštevníkovi ešte ďalšie možnosti. S pomocou vedút, obrazov či máp Prešova z troch rôznych období si malí i veľkí môžu zahrať poznávaciu hru, kde budú umiestňovať vybraté časti do samotnej veduty. Pri správnom umiestnení sa zobrazí súčasná podoba tohto miesta a popis jeho histórie. Veríme, že takéto zábavné  spoznávanie dejín Prešova bude mať pozitívnu odozvu a vyvolá záujem o dejiny nášho krásneho mesta aj u tých, pre ktorých história nie je práve najobľúbenejšou témou. Spomínané interaktívne aplikácie mohlo múzeum zabezpečiť vďaka podpore svojho zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja, ktorý týmto spôsobom ochotne  podporil modernizáciu múzejníctva a jeho priblíženie sa potrebám 21. storočia.

 Zapožičané unikátne predmety

Výstava samozrejme nestojí a nepadá na doplnkových interaktívnych aplikáciách. Tie sú jej dôležitou súčasťou, ale nie hlavnou témou. Najdôležitejšie sú  originálne predmety z dávnych dôb. Mnohé sú v správe Krajského múzea, ďalšie sú výpožičkou od iných inštitúcií, za čo im aj týmto vyjadrujeme veľkú vďaku. Najviac je potrebné oceniť ochotu na spoluprácu spoluorganizátora výstavy – Štátny archív SR, ktorý umožnil vystaviť bežne nevystavované originálne  listiny. Veľkorysosť Arcibiskupského úradu gréckokatolíckej cirkvi dáva možnosť obdivovať mytru blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča a  vďaka ochote Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti sv. Mikuláša je súčasťou výstavy nesmierne cenná monštrancia a ďalšie unikátne bohoslužobné predmety.  Z množstva zbierkových predmetov Krajského múzea spomeniem aspoň nádhernú zlatenú barokovú sedaciu súpravu z 18. storočia, ktorá bola súčasťou už prvej expozície prešovského múzea a ktorú múzeum  mohlo dať zreštaurovať vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Nemožno tiež obísť podporu Mesta Prešov, aj vďaka ktorej má výstava grafickú podobu, dôstojnú jubilea 770 rokov prvej písomnej zmienky o Prešove.

Pečať 770. výročia
Kto navštívi Krajské múzeum v Prešove počas trvania výstavy, môže si propagačný materiál so zobrazením listiny s prvou písomnou zmienkou opatriť pečaťou do vosku a mať tak zaujímavú spomienku na tento jubilejný rok – 770. rok písanej histórie Prešova.

Počas trvania výstavy sa v Krajskom múzeu uskutoční množstvo sprievodných podujatí. Z tých letných azda najpútavejšie budú štyri nedele úspešného letného cyklu Leto s Rákocim. Tohto roku sa Rákoci v átriu Krajského múzea bude stretávať s národnosťami a etnickými skupinami, ktoré tiež dotvárali kolorit Prešova. Pre deti sú pripravené prázdniny s remeslami a prázdniny s históriou a napriek horúcemu letu nezabudneme ani na obľúbené čaje o piatej u Rákociho.

Veríme však, že najhlavnejším dôvodom na návštevu Krajského múzea v Prešove – Rákociho paláca bude po 8. júni 2017 unikátna výstava 770 Prešov – mesto v srdci Európy. Záštitu nad výstavou prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík a primátorka Mesta Prešov Andrea Turčanová.

Mária Kotorová.
Krajské múzeum v Prešove