História dychovej hudby v Snine – výstava

História dychovej hudby v Snine je názov pripravovanej autorskej výstavy Daniely Fridrichovej, ktorej vernisáž sa uskutoční v stredu 14. júna 2017 o 17.00 hod. v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine. Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s históriou miestnej dychovky prostredníctvom informačných panelov s množstvo fotografií a zaujímavých informácií.
Organizátormi výstavy sú Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine a Európska zberateľská spoločnosť.

Korene prvej dychovky, ktorá vznikla na území okresu Snina, siahajú do, v súčasnosti už neexistujúcej, obce Ruské, ktorá bola zaplavená pri výstavbe vodárenskej nádrže Starina. Jej zakladateľom bol ukrajinský učiteľ Orest Šenkyrik ešte v roku 1933. Z finančnej podpory rodákov žijúcich v USA bol v Ruskom vybudovaný prvý kultúrny dom v okrese a zakúpené dychové nástroje pre hudobníkov.

Prvé vystúpenia miestnej dychovky spadajú do prvej polovice roku 1939. Hudbu nacvičoval jej organizátor a prvý vedúci Jozef Gross. Kapela hrávala väčšinou bez dirigenta, lebo aj jej kapelník bol aktívnym hráčom.

V roku 1958 odovzdal Jozef Gross taktovku Andrejovi Pčolovi, ktorý sa dôstojne zhostil tejto úlohy. V jeseni 1967 boli položené základy detskej dychovky, ktorej úspešné vystúpenia ostali vryté do pamäti mnohých Sninčanov dodnes.